Đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Sau khi thành lập dự án tại Việt Nam trong quá trình triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động đôi khi nguồn vốn ban đầu không đủ để đáp ứng cho nhu cầu thực tế hoặc nhà đầu tư cần thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật nhưng chưa biết thủ tục tăng vốn đầu tư cần những gì?

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Sau đây tư vấn luật gửi đến quý khách hàng danh mục hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị khi thực hiện tăng vốn dự án dự đầu tư bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình tăng vốn dự án đầu tư ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao;
  • Đăng ký kinh doanh bản sao;
  • Tài liệu chứng tăng vốn: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/Sao kê tài khoản ngân hàng/Thư bảo lãnh ngân hàng;
  • Trường hợp tăng vốn bằng tải sản do nhà đầu tư mua theo hình thức vay cần: Tờ khai hải quan/hóa đơn chứng từ mua/ hợp đồng vay.
  • Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Như vậy, khi tăng vốn dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nêu trên, mỗi hình thức tăng vốn sẽ có tài liệu, giấy tờ cần nộp phù hợp.

Về điều chỉnh tăng vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư:  

Trong tổng vốn đầu tư bao gồm Vốn góp thực hiện dự án, vốn vay, vốn khác. Nhà đầu tư có thể tăng vốn góp thực hiện dự án để mở rộng quy mô, hoạt động đầu tư kinh doanh hơn.

Phần vốn muốn tăng lên nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính của mình, và các phần vốn góp thực hiện dự án đã đăng ký trên Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư hiện tại phải được góp đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình gồm 5 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn của dự án .

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư về Thông báo góp vốn của nhà đầu tư

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời gian dự kiến hoàn thành: 25-30 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư gồm

Đề xuất dự án đầu tư  – Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư – Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh  – Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư

Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn hoặc Báo cáo tài chính thể hiện công ty đã góp đủ vốn 

Bản sao 1 trong các tài liệu sau: Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như Xác nhận ngân hàng của nhà đầu tư có số dư tài khoản bằng hoặc lớn hơn phần vốn muốn tăng thêm hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất có lợi nhuận đủ góp cho phần vốn tăng thêm (nhà đầu tư là tổ chức); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

Căn cứ pháp lý của thủ tục:

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

Phạm vi công việc được thực hiện

Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục tăng vốn đầu tư;

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề có phát sinh liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng thông báo thay đổi mẫu con dấu của công ty thực hiện dự án đầu tư (nếu có) trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

thủ tục tăng vốn đầu tư

thủ tục tăng vốn đầu tư

Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu, giấy biên nhận đã đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã sửa đổi;

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Con dấu pháp nhân mới (trong trường hợp tách giấy chứng nhận đầu tư);

Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thay đổi mẫu con dấu;

Giấy biên nhận công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các lưu ý khi làm thủ tục tăng vốn đầu tư

Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài, nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp thuế môn bài bổ sung;

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư trước khi đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cũng phải nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư trước khi đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư có thể tăng vốn đầu tư bằng các hình thức: Vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác, nhà đầu tư góp thêm vốn hoặc sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư;

Nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn vốn dùng để tăng tổng vốn đầu tư;

Trường hợp thay đổi tổng vốn đầu tư bằng vốn vay, nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ của tư vấn luật

Với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, Tư Vấn Luật đã hỗ trợ cho hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam có hành lang pháp lý chuẩn mực.

Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về Tăng vốn dự án đầu tư hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn luật bạn nhé.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775