Doanh nghiệp

Thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế

Con dấu của doanh nghiệp trong các giao dịch liên quan đến hợp đồng, hay đối với các tổ chức tín dụng là không thể thiếu….Tuy nhiên  khi có nhu cầu thay đổi mẫu dấu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vậy hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi con dấu thực hiện như thế nào. Nộp hồ sơ ở đâu?

Trong bài viết dưới đây Tư Vấn Luật sẽ giới thiệu về trình tự, thông tin, thủ tục khi doanh nghiệp muốn thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế.

Với những nội dung tư vấn dưới đây mong rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Luật doanh nghiệp 2014.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Khái quát chung về thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế

Mẫu dấu, con dấu là gì?

Con dấu là vật thể được khắc chìm hay khắc nổi với mục đích tạo nên một hình dấu cố định trên văn bản.

Con dấu thể hiện tính pháp lý cũng như tư cách pháp nhân của chủ sở hữu con dấu là cá nhân hay cơ quan tổ chức.

Khi con dấu được đóng lên văn bản thể hiện cũng như khẳng định giá trị pháp lý đối với đối với các văn bản, giấy tờ.

Con dấu đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp. Một cách trang trọng, con dấu chính là bộ mặt của doanh nghiệp.

Các trường hợp phải thay đổi con dấu:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định có 5 trường hợp công ty phải thực hiện thay đổi con dấu và thực hiện thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế bao gồm:

Trường hợp thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế do Thay đổi tên công ty;

Trường hợp thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế do Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Trường hợp thông báo thay đổi con dấu do hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp;

Trường hợp thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế do Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Trường hợp thông báo thay đổi mẫu dấu công ty do Mất con dấu hoặc con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo không thể tiếp tục sử dụng.

Trường hợp Thay đổi địa chỉ công ty có cần thay đổi con dấu;

Quy trình thủ tục thay đổi con dấu của công ty

Các doanh nghiệp khi thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu mới với cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua các thủ tục, hồ sơ.

Đây là điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng biết.

Hậu quả là bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính từ 2.000.000 đến 3.000.000 VNĐ.

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế

Bước 2: Gửi hồ sơ   đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác thực thông tin

Bước 4: Cơ quan nhà nước trả kết quả sau 3 ngày làm việc tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Soạn thảo hồ sơ thay đổi con dấu doanh nghiệp theo quy định.

Tùy thuộc vào việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi mẫu con dấu vì lý do gì (mất, hỏng, đổi tên…) mà hồ sơ cần chuẩn bị sẽ khác nhau.

Nếu sử dụng dịch vụ (tức uỷ quyền cho một đơn vị, tổ chức chuyên nghiệp thay mình thực hiện mọi công việc liên quan đến thay đổi mẫu con dấu) mọi người có thể bỏ qua mục này.

Còn trường hợp doanh nghiệp tự thực hiện, cần nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin.

Cụ thể hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế bao gồm:

Mẫu quy định tại Phụ lục II-9, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Nội dung thông báo kê khai đầy đủ, rõ ràng, chi tiết thông tin:

Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nếu không có mã số doanh nghiệp);

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (Nếu doanh nghiệp thay đổi mẫu dấu cho chi nhánh/văn phòng đại diện);

Mẫu con dấu, số lượng con dấu, thời điểm có hiệu lực mẫu con dấu. Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thực hiện thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế).

01 Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao) 01 Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản sao).

01 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện:

Thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế theo mẫu;

Biên bản họp về việc thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế/hủy mẫu con dấu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện;

thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế

thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế

Quyết định của chủ công ty/ hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị việc thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế / mẫu con dấu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế

Hiện nay, mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II-9 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện.

 PHỤ LỤC II-9

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu
của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………………………….

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………………………….

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

  1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ1

Mẫu con dấu mới

Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

  1. Số lượng con dấu:

Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu):                 

Số lượng con dấu sau khi thay đổi: ………………………………………………………………………

  1. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu con dấu): từ ngày …. tháng … năm ……………………………………………

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)2

Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Nộp hồ sơ thay đổi con dấu ở đâu?

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền đăng ký và quản lý con dấu là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nhưng các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thay đổi con dấu lại không phải nộp tại đây mà là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Các doanh nghiệp có thể lựa chọn hai hình thức nộp hồ sơ sau:

Nộp hồ sơ thông báo thay đổi con dấu trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ (trừ một số trường hợp đặc biệt).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ phụ trách sẽ gửi lại giấy biên nhận hồ sơ đến doanh nghiệp. Nội dung giấy biên nhận nêu rõ thời gian nhận hồ sơ và lịch hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu không hợp lệ, cá bộ phụ trách có nhiệm vụ thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ.

Dịch vụ tư vấn về thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế của Tư Vấn Luật

Quý khách đang có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ của Tư Vấn Luật sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh đến thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn về hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn về trình tự, thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu, hồ sơ cho việc tiến hành lập hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế.

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có).

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan thuế theo pháp luật.

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775