Các loại giấy phép

Thời hạn của giấy phép lao động

Giấy phép lao động là một loại văn bản cho phép người lao động nước ngoài vào làm việc hợp pháp tại Việt Nam và là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như người sử dụng lao động, được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài.

Cũng như một số giấy tờ quan trọng khác, thời hạn của giấy phép lao động cũng được quy định theo luật pháp Việt Nam

Thời hạn giấy phép lao động người nước ngoài tối đa làm việc tại Việt Nam? Đây là câu hỏi của bất kỳ ai quan tâm đến thủ tục xin giấy phép lao động, đặc biệt là người lao động nước ngoài.

Thời hạn cấp giấy phép lao động bị chi phối bởi quy định nào? và nếu hết hạn tối đa của giấy phép lao động thì phải làm gì?….rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề thời hạn của giấy phép lao động dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Khái quát chung về thời hạn của giấy phép lao động

Khái niệm thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động là căn cứ quan trọng để xác định người lao động nước ngoài có còn là lao động hợp pháp tại Việt Nam hay không.

Trên thực tế, không chỉ riêng Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác gặp phải tình trạng hết thời hạn của Giấy phép lao động nhưng người lao động không gia hạn, không được gia hạn hoặc không về nước, dẫn đến tình trạng lao động ” chui”.

Nghị định chi phối thời hạn của giấy phép lao động

Theo nghị định 11/2016, cụ thể là điều 11 về thời hạn cấp giấy phép lao động thì thời hạn tối đa của giấy phép lao động là 2 năm, tính từ ngày cấp giấy phép lao động.

Trong khi trước đây là 3 năm hoặc 5 năm đối với nhà thầu. Thay đổi này khiến cho người lao động nước ngoài phải chú ý nhiều hơn đến thời hạn giấy phép lao động vì nếu như hợp đồng lao động kéo dài 3-5 năm thì điều này có nghĩa lao động nước ngoài phải xin cấp lại giấy phép lao động nếu muốn chuẩn bị ít hồ sơ nhất.

Vậy căn cứ nào hoặc mốc thời gian nào, người lao động nước ngoài cần chú ý để khi thời hạn giấy phép lao động sắp hết hạn.

Mốc thời gian nào cho việc gia hạn giấy phép lao động?

Trước 45 ngày kể từ ngày hết hạn của giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cần lặp các thành phần hồ sơ sau đây để xin gia hạn giấy phép lao động (mà theo quy định mới gọi là cấp lại giấy phép lao động):

Bằng đại học hoặc trung cấp nghề có thời gian đào tạo 1 năm trở lên

Thư xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên hoặc có giấy phép lao động cũ trên 3 năm

Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện làm việc

Hộ chiếu có sao y công chứng

Mẫu 1 & 7

Thời hạn của giấy phép lao động khi cấp mới

Thời hạn của giấy phép lao động được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 và Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

thời hạn của giấy phép lao động

thời hạn của giấy phép lao động

Theo đó, thời hạn cấp giấy phép lao động là thời hạn của một trong các trường hợp sau nhưng không quá 02 năm (hay tối đa là 02 năm):

Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Như vậy, ta có thể thấy thời hạn của giấy phép lao động phụ thuộc phần lớn vào hình thức mà người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thời hạn của giấy phép lao động khi cấp lại

Nếu bạn đã đọc bài viết thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài của Luật Rong Ba, bạn có thể thấy rằng có hai trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp thứ nhất: Cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động.

Thời hạn giấy phép lao động trong trường hợp này bằng thời hạn của Giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp thứ hai: Cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày (sắp hết thời hạn).

Thời hạn của giấy phép lao động trong trường hợp này được tính như các trường hợp cấp mới và đương nhiên vẫn không vượt quá 02 năm.

Thời hạn cấp giấy phép lao động được ghi nhận ở đâu?

Nội dung này được ghi nhận trong chính giấy phép lao động khi được cấp bên cạnh thông tin về tình trạng giấy phép.

Cụ thể, ở mục số 9: “Thời hạn làm việc từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …”.

Những lưu ý về thời hạn của giấy phép lao động

Giấy phép lao động sẽ được thu hồi khi hết thời hạn của Giấy phép lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thu hồi giấy phép lao động và nộp lại cho Sở Lao động – Thương binh – Xã hội kèm văn bản nêu rõ trường hợp thu hồi.

Khi cần gia hạn giấy phép lao động ( hay còn gọi là cấp lại giấy phép lao động) phải lưu ý thời hạn của giấy phép lao động còn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Nếu giấy phép lao động đã hết thời hạn thì phải làm thủ tục cấp mới giấy phép lao động.

Nếu người sử dụng lao động vẫn để người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc khi giấy phép lao động đã hết hạn thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật:

Xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

Xử phạt từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

Xử phạt từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

Ngoài ra, Doanh nghiệp sử dụng lao động vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng và người lao động nước ngoài sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn thời hạn của giấy phép lao động và những ảnh hưởng của nó trong mối quan hệ lao động.

Nếu bạn còn bất cứ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và sử dụng dịch vụ tốt nhất

Dịch vụ tư vấn thời hạn của giấy phép lao động của Luật Rong Ba

Thị trường lao động nước ngoài tại Việt Nam là vô cùng đa dạng. Ngoài các lao động tay nghề cao trong nước, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng sử dụng các lao động nước ngoài nhằm tối đa hóa lợi ích thương mại và chi phí của doanh nghiệp nhằm giải các bài toán nhân sự.

Doanh nghiệp nào cũng mong muốn có sự ổn định trong nhân sự, người lao động gắn bó thời gian dài với doanh nghiệp.

Đặc biệt là với các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật nước ngoài vì việc tuyển dụng ban đầu với những người này tốn chi phí rất cao, phải tuyển chọn kỹ từ các nguồn tuyển dụng nhân sự uy tín, phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý và bên cạnh là mức độ chịu trách nhiệm giám sát cao đối với lao động nước ngoài.

Trong quá trình tư vấn thời hạn của giấy phép lao động cho khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sau

Tư vấn điều kiện và thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn và hướng dẫn người lao động chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, tài liệu cần thiết khi hết thời hạn giấy phép lao động;

Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc gia hạn giấy phép lao động khi khách hàng hết thời hạn của giấy phép lao động;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng tiến hành thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam;

Nộp hồ sơ Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài tại Sở Lao động thương binh xã hội;

Nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động tại Sở Lao động thương binh xã hội, trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên;

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;

Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775