Đầu tư nước ngoài

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm thực hiện dự án khi có nhu cầu. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Vậy thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Tư Vấn Luật xin tư vấn sơ bộ như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

3. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp;

4. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

5. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư quy định biểu mẫu thực hiện dự án Đầu tư;

6. Công Văn Số 4326/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế Hoạch Đầu tư;

7. Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Tuy nhiên, sau khi dự án được thành lập sẽ có nhiều thay đổi và phương án hoạt động mới. Đặc biệt là địa chỉ thực hiện dự án, việc thay đổi địa chỉ thực hiện dự án đang có nhiều băn khoăn với các nhà đầu tư về thành phần hồ sơ. Sau đây tư vấn luật gửi đến quý khách hàng danh mục hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị khi chuyển địa điểm thực hiện dự án bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình địa điểm thuê phù hợp với ngành, nghề của dự án hay khôngkhông;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao;
  • Đăng ký kinh doanh bản sao;
  • Tài liệu chứng minh địa điểm thuê: Hợp đồng thuê nhà/xưởng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số giấy tờ chứng minh khác phụ thuộc vào địa điểm dự án dự kiến chuyển đến;
  • Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Như vậy, khi có nhu cầu chuyển địa điểm thực hiện dự án, nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nêu trên, phụ thuộc vào địa chỉ dự kiến chuyển đến sẽ có những giấy tờ khác phát sinh có liên quan tùy thuộc vào cơ quan đầu tư của từng tỉnh.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; Báo cáo đầu tư (Bản xác nhận đã nộp trên cổng thông tin đầu tư nước ngoài);

thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư);

Hồ sơ địa điểm thực hiện dự án mới:

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp: Hợp đồng thuê trụ sở hoặc thỏa thuận thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);

Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản so y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn. (Đối với dự án điều chỉnh lần đầu hoặc chưa được xác nhận đã góp đủ vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thủ tục thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư hay thuộc trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh địa điểm đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điểm mới trong Luật đầu tư 2020

Điều 41 Luật đầu tư 2020: 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Về vấn đề thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, Điều 40 Luật đầu tư 2014 quy định Khi có nhu cầu thay đổi, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Luật đầu tư 2020 có bổ sung làm rõ các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó có việc thay đổi địa điểm thực hiện địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 

Việc quy định cụ thể hơn này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật Việt Nam, tạo ra một môi trường pháp lý phù hợp để các nhà đầu tư yên tâm tham gia vào thị trường tại Việt Nam.

Đồng thời, còn hỗ trợ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giúp Việt Nam thu hút được nhiều hơn nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội.

Dịch vụ của tư vấn luật

Với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi đã hỗ trợ cho hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam có hành lang pháp lý chuẩn mực.

Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn luật nhé.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775