Doanh nghiệp

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn

Muốn thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?

Đây là câu hỏi chúng tôi nhận được khá nhiều trong thời gian gần đây.

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin trong bài viết ngay sau đây nhé!

Vốn để thành lập công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên

Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp; là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết; khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày; chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Trường hợp này; chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết ;đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty; thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp; là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ; và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty; bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền; và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Những loại vốn khi thành lập công ty TNHH

Vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản hơn. Vốn điều lệ của công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp; hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Sau đó, đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty.

Đây là khoản vốn được công ty tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình.

Pháp luật không yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai và chứng minh mà tự chịu trách nhiệm khi đăng ký để hoàn tất dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào khả năng của mình mà doanh nghiệp lựa chọn mức vốn đầu tư phù hợp.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ công ty tương đối đơn giản nếu như tăng thêm vốn, ngược lại giảm thêm vốn thì thủ tục hơi phức tạp và cần nhiều điều kiện.

Vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thuế môn bài của doanh nghiệp. Cụ thể:

Nếu vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống: Thuế môn bài là 2.000.000 vnđ/năm

Nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ: Thuế môn bài là 3.000.000 vnđ/năm.

Vốn pháp định công ty

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH doanh nghiệp cần phải tuân theo theo yêu cầu của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định mức vốn pháp định.

Đây được xem là mức vốn tối thiểu bắt buộc bạn phải đáp ứng để đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động.

Tùy thuộc vào từng ngành, nghề đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ có các mức vốn pháp định khác nhau. Mức vốn bao nhiêu sẽ được quy định cụ thể tại bảng ngành nghề kinh doanh có điều kiện do nhà nước quy định.

Vốn ký quỹ công ty

Vốn ký quỹ công ty là số vốn mà doanh nghiệp đăng ký để làm các thủ tục. Công ty cần đăng ký tài khoản ký quỹ tại ngân hàng và phải có một số tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng để đảm bảo các hoạt động doanh nghiệp.

Vốn ký quỹ thuộc vốn pháp định, nhưng bắt buộc công ty phải có số tiền ký quỹ trong suốt thời gian hoạt động.

Vốn góp tham gia của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là phần vốn góp của các nhà đầu tư tại nước ngoài đóng vào công ty tại Việt Nam.

Vốn này sẽ chiếm một tỷ trọng nhất định trong công ty, và nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng toàn bộ vốn của mình để thành lập công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Loại vốn này chỉ có những công ty liên quan tới nước ngoài mới cần chú ý.

Trên đây là toàn bộ những loại vốn mà quý khách hàng cần lưu ý khi tìm hiểu vấn đề thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn.

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn? Là câu mà hầu hết các cá nhân, tổ chức muốn thành lập loại hình doanh nghiệp này quan tâm.

Đối với những nhóm ngành, nghề không yêu cầu vốn pháp định, thì bạn sẽ không mất đồng vốn nào cả.

Riêng đối với vốn điều lệ thì tùy thuộc vào hoạt động công ty, kế hoạch chi tiêu tài chính, ngành nghề kinh doanh,… mà bạn chọn ra một con số phù hợp về mức vốn.

Còn đối với những nhóm ngành, nghề có yêu cầu vốn pháp định, thì mức vốn tối thiểu để thành lập công ty sẽ chính bằng với mức vốn quy định ngành, nghề kinh doanh theo quy định Nhà nước.

Bạn có thể tham khảo một số quy định về vốn pháp định của một số ngành nghề dưới đây để có cái nhìn khách quan hơn:

Thành lập ngân hàng, quỹ tín dụng

NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, NH đầu tư, NH hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân TW: Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ;

Chi nhánh NH nước ngoài: Vốn pháp định 15 triệu USD;

NH chính sách, NH phát triển: Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ;

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

Công ty cho thuê tài chính: Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ;

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Vận chuyển hàng không quốc tế:

Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ;

Khai thác > 30 tàu bay: Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ;

Vận chuyển hàng không nội địa:

Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ;

Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ;

Khai thác > 30 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ.

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ;

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ;

Kinh doanh hàng không chung:

Công ty kinh doanh về hàng không chung: Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ;

Dịch vụ kiểm toán

Công ty dịch vụ kiểm toán: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ ( áp dụng kể từ ngày 1/1/2015)

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trục thuộc trung ương: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất:

Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn 1

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn 1

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh:

Công ty hoạt động lĩnh vực Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

Kinh doanh BĐS

Công ty kinh doanh BĐS: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ.

Dịch vụ bảo vệ

Công ty dịch vụ bảo vệ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Công ty kinh doanh môi giới Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.

Sản xuất phim

Thành lập công ty hoạt động về sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ VNĐ.

Một số lưu ý về vốn khi thành lập công ty TNHH

Khi đăng ký vốn thành lập công ty TNHH nói riêng và các loại hình doanh nghiệp khác nói chung, bạn cần phải có sự cân đối sao cho hợp lý.

Không nên đăng ký vốn điều lệ quá thấp vì điều này sẽ khiến các cơ quan, doanh nghiệp không mấy tin tưởng vào khả năng của bạn để thực hiện các giao dịch.

Không nên đăng ký vốn quá cao so với vốn thực của công ty, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của công ty đối với cá thành viên. Lúc này, công ty cũng sẽ chịu mức thuê môn bài cao hơn.

Pháp luật không quy định về số vốn tối thiểu và số vốn tối đa của vốn điều lệ cần đăng ký.

Có thể đăng ký số vốn 1 triệu đồng; cũng có thể đăng ký số vốn 100 tỷ đồng.

Số vốn có thể thay đổi, điều chỉnh sau khi thành lập công ty.

Số vốn điều lệ đăng ký được ghi vào Giấy phép kinh doanh và Điều lệ công ty. Số vốn này chỉ để tham khảo sẽ không bị kiểm tra (trừ trường hợp công ty bị thô lỗ).

Số vốn mà các thành viên; hoặc cổ đông góp; hoặc cam kết góp này thì không cần chứng minh vốn; và cũng sẽ không bị các cơ quan Nhà nước kiểm tra (trừ trường hợp công ty bị thô lỗ).

Đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì rất ít công công ty đối tác tin tưởng để hợp tác.

Đăng ký vốn điều lệ quá cao thì phải chịu trách nhiệm, nghĩa vụ với số vốn đó và chịu thuế môn bài cao hơn.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của tư vấn pháp luật

Dịch vụ pháp lý của tư vấn pháp luật

Tư vấn quy định của pháp luật về thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn

Tư vấn yêu cầu xin thành lập công ty TNHH.

Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH.

Thay mặt quý khách hàng thực hiện thành lập công ty TNHH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775