Doanh nghiệp

Thành lập công ty tại kon tum

Việc thành lập công ty tại kon tum là một trong những giai đoạn phát triển mới, tạo động lực và cơ hội để các doanh nghiệp cùng cạnh tranh lành mạnh, phát triển thế mạnh của mình.

Nhưng việc thành lập công ty tại kon tum không phải là một giai đoạn dễ dàng và hầu hết các chủ thể có nhu cầu thành lập đề không nắm được những tài liệu có trong hồ sơ thành lập công ty.

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ mang đến cho quý khách hàng những thông tin quan trọng và cần thiết về các giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị thành lập công ty tại kon tum.

Đây là một khâu quan trọng giúp cho các cá nhân, tổ chức giảm thiểu được thời gian làm các thủ tục.

Quy trình thành lập công ty tại kon tum mới nhất hiện nay

Để thành lập công ty tại kon tum, căn cứ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có các bước trong quy trình thành lập doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Chuẩn bị những thông tin cần thiết để lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng của mình:

Hiện nay ở Việt Nam có các loại hình doanh nghiệp sau đây:

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH 1 thành viên, và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Loại hình công ty cổ phần.

Loại hình công ty hợp danh.

Sau đó quý khách hàng cần chuẩn bị giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân, thẻ hộ chiếu bản sao công chứng, chứng thực hợp lệ theo quy định.

Đặt tên cho công ty, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

Chủ thể đăng ký thành lập công ty tại kon tum không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của những công ty khác đã đăng ký trước đó đã được thống kê trong cơ sở dữ liệu của quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trừ những đơn vị doanh nghiệp đã giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố là phá sản.

Địa chỉ của trụ sở chính công ty phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các thông tin như: số nhà của trụ sở, ngõ, ngách hoặc hẻm vào (nếu có), phố, quận hoặc thành phố…

Doanh nghiệp thực hiện việc lựa chọn vốn điều lệ cho mình.

Lựa chọn chức danh người đại diện cho công ty trước pháp luật: chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc công ty.

Doanh nghiệp lựa chọn ngành, nghề để hoạt động kinh doanh trong đó cần chú ý đến các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Bước tiến hành đăng ký thành Lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại kon tum mà quý khách cần phải chuẩn bị gồm:

Giấy đề nghị về đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

Bản dự thảo điều lệ của công ty.

Bản danh sách cổ đông và các thành viên góp vốn sáng lập công ty.

Các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ đối với người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Có văn bản xác nhận về vốn pháp định của doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của doanh nghiệp và CMND của chủ thể hành nghề đối với doanh nghiệp thực hiện việc kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại kon tum tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở, trong trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền.

Bên cạnh đó có thể đăng ký bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm tối đa thời gian: tại địa chỉ website: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau 05 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Bước làm con dấu Pháp nhân cho doanh nghiệp

Quý khách cần mang theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sở có được cấp phép khắc dấu để khắc dấu và thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.

Sau khi khắc dấu xong, dấu pháp nhân sẽ được chuyển cho cơ quan công an tỉnh hoặc thành phố để tiến hành kiểm tra việc đăng ký và sau đó sẽ trả con dấu cho doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập các loại hình doanh nghiệp tại kon tum

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Với mô hình công ty TNHH một thành viên, hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại kon tum bao gồm:

Giấy tờ đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách cần chuẩn bị bản điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).

Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Với các chủ thể đến từ nước ngoài: Cần chuẩn bị hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đang còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận về hoạt động đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi các nhà đầu tư đến nước ngoài (bản sao hợp lệ).

Khi đăng ký thành lập cần có bản cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường theo quy định của luật.

Các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Trong trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực có kèm theo: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Giấy tờ chứng nhận về đăng ký hoạt động kinh doanh đối với chủ sở hữu của công ty là tổ chức thành lập. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người đại diện vốn góp của tổ chức đó (Bản sao hợp lệ).

Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đề nghị thành lập công ty tại kon tum bao gồm:

Các chủ thể cần chuẩn bị giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên.

Chuẩn bị bản danh sách các thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Các giấy tờ: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Bản sao hợp lệ).

Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực đối với cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty và giấy ủy quyền tương ứng khác đối với trường hợp người đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên là tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà các đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện các cam kết mục tiêu xã hội và môi trường theo quy định.

Chuẩn bị Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Với trường hợp không phải người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực của cá nhân có kèm theo bản hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc có văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ .

Hồ sơ đăng ký thành lập mô hình công ty cổ phần

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì đối với loại hình công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại kon tum bao gồm:

Bản giấy đề nghị Đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Điều lệ của Công ty cổ phần.

Nộp danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài hay danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Chuẩn bị bản sao các giấy tờ: Giấy chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ chứng nhận đã đăng ký doanh nghiệp hoặc một số giấy tờ tương ứng khác, các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền như CMND, hộ chiếu và thẻ căn cước công dân…và văn bản ủy quyền đối với trường hợp người đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư đến từ nước ngoài vào Việt Nam.

Khi đăng ký thành lập cần làm bản cam kết mục tiêu xã hội và môi trường theo quy định.

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội. 

Đối với trường hợp đăng ký thành lập công ty nếu không phải chủ sở hữu của công ty hoặc người đại diện pháp luật tiến hành hoạt động trực tiếp đến cơ quan có thẩm  quyền nộp hồ sơ thì người được công ty ủy quyền phải nộp một bản sao hợp lệ với các giấy tờ chứng thực của cá nhân có kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ, bản giới thiệu hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại kon tum bao gồm các giấy tờ:

Nộp giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp

Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).

Khi đăng ký thành lập phải thực hiện việc cam kết các mục tiêu xã hội và môi trường với công ty hoạt động liên quan đến môi trường.

thành lập công ty tại kon tum

thành lập công ty tại kon tum

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Nếu không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp tư nhân trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân có kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu hoặc Văn bản ủy quyền.

Hồ sơ tiến hành việc đăng ký thành lập mô hình công ty hợp danh

Cũng như việc thành lập các công ty khác, đối với công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại kon tum bao gồm các loại giấy tờ sau:

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty hợp danh.

Danh sách thành viên của công ty.

Các loại giấy tờ chứng thực cá nhân đối nếu người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ tương đương khác, nộp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức (Bản sao hợp lệ).

Bản chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập, tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện các cam kết mục tiêu xã hội, môi trường.

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Nếu không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu hoặc Văn bản ủy quyền.

Lệ phí thực hiện quy trình thành lập công ty tại kon tum

Quy trình thành lập công ty tại kon tum, thay đổi nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, tiến hành cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư) với mức lệ phí là: 100.000 đồng/ lần đăng ký.

Các trình tự thành lập doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Hồ sơ nộp thông qua ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) với mức lệ phí là: miễn phí.

Tiến hành các thủ tục cấp mới, cấp lại hoặc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư) với mức lệ phí là: 50.000 đồng/hồ sơ.

Ngoài ra, nếu bạn thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại hoặc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư) với mức lệ phí là: miễn Phí.

Địa điểm thực hiện quy trình thành lập công ty tại kon tum

Việc thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp, tiến hành đăng ký thành lập công ty tại kon tum với loại hình mới nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Kon Tum.

Với thời gian thực hiện quy trình thành lập doanh nghiệp là trong 03 ngày làm việc.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là tất cả những chia sẻ của đội ngũ Luật sư Luật Rong Ba về toàn bộ các giấy tờ có trong hồ sơ thành lập công ty tại kon tum khi bạn cần chuẩn bị trước khi làm thủ tục thành lập.

Hy vọng qua bài viết này của chúng tôi đã giúp bạn nắm rõ hơn về các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi thành lập công ty tại kon tum.

Để nắm bắt được một cách rõ ràng và cụ thể hơn quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty tại kon tum một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775