Đầu tư nước ngoài

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Khi thực hiện một dự án đầu tư xây dựng công trình các nhà đầu tư luôn muốn đạt được hiệu quả cao nhất.

Chính vì thế pháp luật đã quy định một quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng thực sự đảm bảo và khoa học để góp phần thúc đẩy các công trình đầu tư xây dựng.

Bài viết sau đây sẽ có nội dung về quy trình các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình. Hi vọng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng trong quy trình triển khai dự án đầu tư.

Khái quát chung về dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.

quy trình thực hiện dự án đầu tư

Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Quy trình xây dựng dự án đầu tư xây dựng sẽ bao gồm các công việc sau:

Lập quy hoạch xây dựng

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Khảo sát xây dựng

Thiết kế xây dựng

Thi công xây dựng

Giám sát xây dựng

Quản lý dự án

Lựa chọn nhà thầu

Nghiệm thu công trình xây dựng và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì

Các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình

Phân loại dự án đầu tư xây dựng

Là lĩnh vực hoạt động phong phú, đa dạng, chính vì thế có rất nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình khác nhau tùy theo từng tiêu chí phân loại và các quy định đối với từng nhóm dự án công trình xây dựng cũng có quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện, quản lý, riêng biệt.

quy trình thực hiện dự án đầu tư công

Quy trình thực hiện dự án đầu tư công

Phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án:

Dự án quan trọng quốc gia

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C

Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng:

Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

Dự án đầu tư công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Phân loại dự án đầu tư xây dựng theo loại nguồn vốn sử dụng:

Dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Dự án đầu tư xây dựng vốn ngoài ngân sách

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác.

Ngoài ra, có nhiều người phân loại làm dự án đầu tư xây dựng công trình theo từng hạng mục như:

Quy định về lập dự án đầu tư xây dựng chung cư, nhà xưởng cho thuê, chợ, khách sạn, nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, nhà cao tầng, văn phòng cho thuê, trường học (mầm non, tiểu học…) lò gạch, nhà xưởng, nhà máy, khu công nghiệp, trạm dừng chân, trung tâm thương mại, bệnh viện, nghĩa trang…

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Về cơ bản quy trình thực hiện dự án đầu tư phải trải qua 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng

Giai đoạn 2: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Giai đoạn 3: Kết thúc xây dựng và đưa vào sử dụng

Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng

Các nội dung dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị bao gồm:

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

Có thể tóm tắt các công việc trong quy trình triển khai dự án đầu tư ở giai đoạn 1 thành các bước như sau:

Bước 1: quy hoạch

Với bất kỳ dự án ĐTXD nào muốn hình thành đều cần phải kiểm tra lại quy hoạch của khu vực dự án dự kiến hình thành, mấu chốt là việc nhà nước quản lý dự án theo quy hoạch nên bắt buộc dự án muốn hình thành phải có quy hoạch chi tiết (QHCT).

Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt QHCT là của chính quyền đại phương.

Quy trình quy hoạch gồm các bước:

Xin cấp phép quy hoạch

Lập quy hoạch 1/2000

Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc

Lập quy hoạch 1/500

Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và các phương án kiến trúc sơ bộ

Việc rà soát quy hoạch nhằm hai mục đích cơ bán:

Thứ nhất, dự án nằm tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết Nhà đầu tư (NĐT) cần chờ địa phương lập quy hoạch chi tiết tuy nhiên thông thường NĐT thường đề xuất tài trợ lập QHCT.

Thứ hai, dự án nằm tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết NĐT tùy theo mục đích của mình cần xin điều chỉnh QHCT để đáp ứng mục đích, hiệu quả đầu tư.

Bước 2: Lựa chọn Nhà đầu tư

Sau khi đã có Quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo đúng quy trình, Địa phương cần tiến hành lựa chọn Nhà đầu tư.

Có ba hình thức lựa chọn Nhà đầu tư:

Hình thức thứ nhất: Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.

Hình thức thứ hai: Đấu giá quyền sử dụng đất chỉ áp dụng với đất sạch (đã được giải phóng mặt bằng).

Hình thức thứ ba: Quyết định chủ trương đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là hình thức chỉ định Chủ đầu tư, hiện nay đang hạn chế áp dụng tại các địa phương.

Bước 3: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ thiết kế cơ sở

CĐT thực hiện lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ thiết kế cơ sở để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo việc lập, trình thẩm định tuân thủ theo quy định của Luật xây dựng.

Bước 4: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đã thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện thủ tục về môi trường).

Bước 5: Các thủ tục về đất đai

Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện đầu tư

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục về đất đai và có quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất (chưa cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) là đủ các điều kiện để triển khai các bước thực hiện đầu tư. Bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lập, thẩm định, phê duyệt Bản vẽ thi công

Chủ đầu tư lập bản vẽ thi công, thẩm tra thẩm định theo quy định tuy vào quy mô của dự án. Bản vẽ thi công được phê duyệt là cơ sở để triển khai thi công tại hiện trường.

Bước 2: Lập, thẩm duyệt hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC

Bước 3: Xin phép xây dựng

Bước 4: Triển khai thi công tại hiện trường

Kết thúc xây dựng và đưa vào sử dụng

Nội dung cơ bản của một dự án đầu tư trong giai đoạn kết thúc gồm có các công việc cần thực hiện sau:

Hoàn công công trình dự án xây dựng

quy trình thực hiện một dự án đầu tư

Quy trình thực hiện một dự án đầu tư

Quyết toán, kiểm toán hạch toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Chứng nhận sở hữu công trình

Bảo hành công trình xây dựng và đưa vào sử dụng

Quy trình, nội dung lập báo cáo đầu tư dự án dựng công trình

Mỗi giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ có rất nhiều công việc và trong đó có những công việc mang tính chất then chốt được quy định kỹ càng về quy trình (trình tự, thủ tục) đầu tư dự án cụ thể.

Vấn đề lập báo cáo, lập dự án đầu tư cũng là bước quan trọng trong quy trình thực hiện một dự án đầu tư.

Về trình tự, thủ tục lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư:

Dự án đầu tư xây dựng quan trọng quốc gia theo quy định phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình trình quốc hội thông qua chủ chương và cấp phép đầu tư.

Nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng công trình

Tính cần thiết của dự án đầu tư xây dựng, thuận lợi, khó khăn…

Quy mô dự kiến: công suất, diện tích, hạng mục xây dựng công trình chính, phụ..

Phân tích cơ bản sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, hạ tầng, phương án mặt bằng, tái định cư, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động…

Hình thức đầu tư: vốn và phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ, phân kỳ…

Thủ tục xin phép đầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư: nộp Báo cáo đầu tư xây dựng công trình tới Bộ quản lý ngành để lấy ý kiến các đơn vị liên quan và Bộ ngành tổng hợp đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn lấy ý kiến:

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, Bộ quản lý ngành phải gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương liên quan.

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

7 ngày sau khi nhận được văn bản trả lời theo thời hạn trên, Bộ quản lý ngành phải lập Báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ: tóm tắt nội dung báo cáo, ý kiến các bộ ngành liên quan, đề xuất ý kiến kèm bản gốc văn bản ý kiến.

Trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Khi nào phải lập dự án đầu tư xây dựng? Theo quy định các dự án đầu tư xây dựng nhóm A phải lập dự án để làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình không phân biệt vốn đầu tư.

Hướng dẫn nội dung lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm hai phần: thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở.

Nội dung thuyết minh hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

Sự cần thiết đầu tư dự án (cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng về pháp lý, kinh tế – kỹ thuật, nhu cầu thị trường, khả năng phát triển…), mục tiêu đầu tư, đánh giá thị trường, các hình thức đầu tư xây dựng, địa điểm, nhu cầu sử dụng đất…

Mô tả về quy mô dự án gồm những gì, diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình.

Đưa ra các giải pháp thực hiện dự án: giải phóng mặt bằng, tái định cư, thiết kế kiến trúc đối với công trình, khai thác dự án, sử dụng lao động, tiến độ, phân kỳ, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Tổng mức đầu tư của dự án: nguồn vốn, huy động vốn, phương án hoàn trả vốn đối với dự án cần thu hồi vốn, chỉ tiêu tài chính, đánh giá hiệu quả dự án…

Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

Giải pháp thiết kế chủ yếu, đảm bảo đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư và triển khai dự án.

quy trình triển khai dự án đầu tư

Quy trình triển khai dự án đầu tư

Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án: tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, thuyết minh công nghệ, xây dựng. Thuyết minh có thể trình bày riêng hoặc chung với bản thiết kế dự án.

Dịch vụ tư vấn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Dịch vụ của chúng tôi chuyên tư vấn cho quý khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật, phù hợp với thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Tư vấn cho Quý khách hàng về các quy định của pháp luật liên quan đến quy trình thực hiện dự án đầu tư công.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục trong việc thực hiện quy trình chấm dứt dự án đầu tư xây dựng tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Chúng tôi cam kết sẽ mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất khi hợp tác với chúng tôi. Hãy liên hệ với tư vấn luật để được hỗ trợ ngay!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775