Dịch vụ luật sư

Luật sư dân sự

Cùng với sự phát triển của nghề luật sư, ngày nay bạn có thể dễ dàng thuê luật sư để tư vấn pháp luật hay bảo vệ bạn trong các tranh chấp pháp lý. Tuy nhiên lựa chọn  được một luật sư có năng lực và đạo đức nghề nghiệp, thật sự tận tâm với công việc là điều không dễ, thậm chí rất khó. Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu về luật sư dân sự qua bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!

Các tranh chấp liên quan đến dân sự phổ biến

– Tranh chấp dân sự về đất đai, thừa kế tài sản

– Tranh chấp dân sự về nhãn hiệu, bản quyền

– Tranh chấp dân sự liên quan đến hợp đồng, vi phạm quyền lợi hợp đồng

– Tranh chấp dân sự liên quan đến các hoạt động thương mại

– Một số tranh chấp dân sự khác pháp luật quy định

Các yêu cầu liên quan đến dân sự

– Tuyên bố hủy bỏ quyền dân sự của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

– Thực hiện hành vi tìm kiếm người, thông tin người ở một khu vực

– Công bố hủy bỏ quyền của người được xác định mất tích

– Tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố người đã mất

– Công nhận và cho thi hành bản án của Tòa án nước ngoài

– Các yêu cầu dân sự khác pháp luật quy định.

Các hình thức tư vấn dân sự áp dụng tại Luật Trí Minh

– Tư vấn qua khung chat trên web: áp dụng cho những khách hàng có băn khoăn, lo lắng về những vụ việc nhỏ, không phức tạp hoặc khi khách hàng chưa sắp xếp được lịch hoặc chưa có nhu cầu đến văn phòng. 

– Tư vấn qua điện thoại: áp dụng cho những vụ việc gấp, cần giải quyết ngay, những vụ việc mang tính phức tạp cần gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn ngay ngày hôm sau.

– Dịch vụ luật sư tư vấn dân sự trực tiếp tại văn phòng: khách hàng được quyền yêu cầu luật sư tư vấn dân sự giỏi tư vấn tại văn phòng áp dụng với những trường hợp phức tạp, những vụ án tranh chấp dân sự cần giải quyết nhanh hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Phạm vi tư vấn luật dân sự

Nội dung của dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại bao gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau:

– Tư vấn quy định của pháp luật về việc đăng ký khai sinh, thay đổi họ tên trên giấy khai sinh, thủ tục đăng ký khai tử (tuyên bố một người đã chết)…;

– Tư vấn quyền xác định lại cha mẹ, dân tộc, giới tính, quốc tịch…;

– Tư vấn xác lập và cách bảo vệ quyền hình ảnh đối với mỗi cá nhân và quyền bảo vệ bí mật đối với đời tư;

– Tư vấn bảo vệ quyền bất khả xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín và sức khỏe của mọi công dân;

– Tư vấn quy định của pháp luật về quyền hiến tạng và những chính sách pháp lý mới cập nhật trong lĩnh vực dân sự;

– Tư vấn quy định của pháp luật về quyền tự do cư trú của công dân;

– Tư vấn việc giám hộ, đăng ký giám hộ, giám hộ đương nhiên, giám hộ cử đối với người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Tư vấn xác lập quyền sở hữu tài sản đối với cá nhân, tổ chức;

– Tư vấn xác lập và bảo vệ cá nhân tổ chức khi tham gia các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn và soạn thảo quan hệ ủy quyền hoặc quan hệ đại diện theo ủy quyền, cũng như vấn đề thực hiện công việc không có ủy quyền;

– Tư vấn hoạt động cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định;

– Tư vấn về xác lập di chúc, phân chia tài sản thừa kế theo di chúc và phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật dân sự hiện hành.

– Tư vấn về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi một trong hai bên tham gia quan hệ dân sự là người nước ngoài (Quốc tịch nước ngoài, hai quốc tịch);

và tất cả các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong đời sống dân sự sẽ được đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia tư vấn pháp luật của Chúng tôi tư vấn giải đáp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lĩnh vực luật sư dân sự như sau:

– Tư vấn hợp đồng dân sự, các loại giao dịch dân sự như:

Hợp đồng mua bán tài sản, trao đổi tài sản, tặng cho tài sản, vay tài sản, thuê tài sản, mượn tài sản, gửi giữ tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền, hứa thưởng và thi có giải.

+ Tư vấn luật về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự:
cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.

+ Tư vấn các giao dịch dân sự như đại diện, ủy quyền; thực hiện công việc không có ủy quyền; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

luật sư dân sự

luật sư dân sự

– Tư vấn luật thừa kế tài sản, phân chia di sản thừa kế, các quy định về thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc:

Tư vấn luật về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;

+ Tư vấn luật về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

+ Tư vấn xác định di sản thừa kế;

+ Tư vấn luật về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

+ Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;

+ Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

+ Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);

+ Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

+ Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

+ Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;

+ Tư vấn luật về hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;

+ Tư vấn viết nội dung di chúc;

+ Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

+ Tư vấn luật về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

+ Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

+ Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

+ Tư vấn luật về sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

+ Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

+ Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

+ Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

+ Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;

+ Tư vấn luật về thừa kế thế vị (nếu có);+Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

+ Tư vấn luật về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế, di sản thừa kế, chia thừa kế…

– Luật sư tư vấn luật đất đai:

Tư vấn về thủ tục về đất đai, xây dựng, chuẩn bị tài liệu về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng, tư vấn quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư.

– Tư vấn luật về hôn nhân và gia đình:

+ Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài; tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng; phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân;

+ Quan hệ hôn nhân, quan hệ tài sản, phân chia quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái, thủ tục ly hôn.

+ Tư vấn xác định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên trong gia đình; nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; thủ tục cấp dưỡng, giám hộ giữa các thành viên của gia đình.

Hỏi đáp pháp luật dân sự

1. Trường hợp về thời hiệu khởi kiện để yêu cầu chia thừa kế

Câu hỏi: Chào luật sư tôi muốn hỏi trường hợp thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đất đai là thời hạn 30 năm từ ngày người có di sản chết, đến khi làm đơn đề nghị hoà giải tại UBND cấp xã hay là ngày toà thụ lý vụ án? tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới chuyên mục Luật sư tư vấn pháp dân sự, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế…”

Theo đó, thời hạn yêu cầu chia thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ thời điềm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì người được thừa kế không có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế nữa.

Theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì “Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi”.

Do đó, thời điểm để xác định còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế căn cứ vào ngày người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày gửi đơn qua đường bưu điện chứ không căn cứ vào ngày có đơn hòa giải tại UBND cấp xã.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về luật sư dân sự. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu về luật sư dân sự và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775