Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động giáo viên mầm non

hợp đồng lao động giáo viên mầm non là một hình thức văn bản thể hiện quan hệ lao động giữa hai bên, một bên là người lao động và một bên là người sử dụng lao động.

Theo đó, hợp đồng này là một thỏa thuận giữa hai bên trong quá trình làm việc. Vậy, Hợp đồng lao động là gì? Cũng như mẫu hợp đồng như thế nào?

Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non, là một trong những mẫu hợp đồng lao động. Quý bạn tham khảo.

Chúng tôi là công ty luật lâu đời, uy tín cùng với nhiều luật sư, luật gia, chuyên viên pháp lý đã nhiều năm tích lũy nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý.

Chúng tôi đảm bảo cho Quý khách hàng được hưởng mức dịch vụ ưu đãi nhất. Hãy liên hệ với Tư vấn pháp luật miễn phí số hotline/zalo để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban hành.

Nghi định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 do Chính phủ ban hành.

Hợp đồng lao động là gì?

Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.

Căn cứ theo điều 15 Luật Lao động hiện hành có quy định cụ thể về hợp đồng như sau:

“Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Theo đó, hợp đồng lao động điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa hai bên, là sự thỏa thuận bình đẳng giữa các bên khi kí kết hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích mỗi bên, cũng như khi phát sinh tranh chấp hợp đồng lao động là một chứng cứ chứng minh quan hệ lao động này.

Vì vậy, Hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non là hợp đồng được kí kết giữa đơn vị là trường học và người lao động là các giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy các lớp mầm non. Và hợp đồng này điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa nhà trường và giáo viên.

Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.

Mẫu tham khảo

TRƯỜNG MẦM NON … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: …/2020/HĐLĐ-MN…  

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁO VIÊN MẦM NON

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ vào Luật Lao động 2019;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy của Trườn …;

Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …. Chúng tôi gồm:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – BÊN A:

Ông/Bà: …  Năm sinh:

Dân tộc: … Quốc tịch:

Chức vụ:
Đại diện cho: Trường Mầm non …  – Điện thoại: …

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG – BÊN B:

Ông/Bà: … Giới tính: …

Ngày sinh: …

Số CMND/CCCD: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: Có kỳ hạn.

Từ ngày… tháng … năm …

Thời gian thử việc từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày …tháng … năm 2020.

Địa điểm làm việc: Trường Mầm non …. tại …

Chức danh chuyên môn: Giáo viên mầm non

Công việc phải làm: Chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

Điều 2: Chế độ làm việc.

Thời giờ làm việc: 8h/ngày.

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Các tài liệu, dụng cụ và phương tiện có liên quan đến Chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc phương tiện.

Mức lương chính hoặc tiền công: … mã số 15115, bậc 5, hệ số lương 2.66.

Hình thức trả lương: Theo bảng lương hàng tháng trả vào tài khoản của cá nhân.

Phụ cấp gồm: 0,35 phụ cấp ưu đãi, được trả 1 lần vào các ngày 15 hàng tháng.

Được trả lương 1 lần vào các ngày 15 hàng tháng

Khoản trả ngoài lương: Hỗ trợ công tác phục vụ bán trú hàng tháng (Tính theo ngày công thực tế đi làm), tiền thưởng hàng tháng, hàng kỳ, cuối năm và các khoản khác theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường xây dựng.

Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:  Không có.

Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng nguyên lương: Các ngày lễ, tết trong năm theo quy định của nhà nước, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm 10 ngày trở xuống.

Chế độ bảo hiểm:  Được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

Được hưởng các phúc lợi: Theo quy chế hàng năm của nhà trường xây dựng.

Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Chế độ đào tạo: Được theo học các lớp đào tạo để nâng cao tay nghề chuyên môn.

Những thỏa thuận khác: Tùy theo mức độ thỏa thuận gắn với tính chất, đặc thù của công việc được giao theo nhiệm vụ công tác của đơn vị.

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…

Bồi thường các vi phạm về vật chất.

Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và

Điều 19 Luật Viên chức.

Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.

1. Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng này.

Chấm dứt hợp đồng này, kỷ luật người được tuyển dụng theo pháp lện cán bộ, công chức.

  1. Quyền

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng công việc)

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, theo thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động.

hợp đồng lao động giáo viên mầm non

hợp đồng lao động giáo viên mầm non

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng

Bên A hoàn tất công việc theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này;

Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này trước khi hoàn thành các công việc quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đầu tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên có lỗi (gây thiệt hại) phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến vụ kiện mà bên bị thiệt hại phải bỏ ra trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp cũng như các tổn thất do ảnh hưởng của việc kiện cáo.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường…khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 8. Điều khoản khác

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản;

Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm hai bên không ghi trong hợp đồng này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Hợp đồng này gồm 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng làm việc thì nội dung phụ lục hợp đồng có giá trị như các nội dung của hợp đồng làm việc này.

BÊN A BÊN B

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Tư Vấn Luật

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Tư Vấn Luật làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Tư Vấn Luật

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Tư Vấn Luật

Thời gian làm việc của Tổng đài Tư Vấn Luật như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Tư Vấn Luật sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Tư Vấn Luật bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Tư Vấn Luật trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Tư Vấn Luật mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Tư Vấn Luật sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Tư Vấn Luật cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Tư Vấn Luật sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Tư Vấn Luật cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Tư Vấn Luật cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775