Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp chính là bước đầu tiên khởi nghiệp đối với mỗi cá nhân, chính vì vậy các cá nhân hầu như chưa có kinh nghiệm hay hiểu biết sâu rộng về vấn đề này.

Điều này không hề khó. vì dưới đây là bài viết của Luật Rong Ba giải thích về loại hình doanh nghiệp tư nhân và các trình tự thủ tục để cá nhân có thể thành lập một doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Đặc biệt thông qua bài viết này đội ngũ tư vấn của Luật Rong Ba sẽ gửi tới khách hàng những thông tin chi tiết về việc lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hãy theo chân chúng tôi tìm hiểu ngay những vấn đề bạn quan tâm ngay sau đây nhé!

Những vấn đề khái quát nhất về doanh nghiệp tư nhân

Để tiến hành thực hiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, trước hết các nhà kinh doanh cần phải nắm bắt được những hiểu biết cơ bản về loại hình doanh nghiệp này.

Vậy doanh nghiêp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân được một cá nhân đứng ra thành lập tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân.

Thực tế, những người không nghiên cứu sâu pháp luật thường nhầm lẫn thuật ngữ thành lập doanh nghiệp tư nhân giữa 02 khái niệm:

Khái niệm thứ nhất: Thành lập công ty tư nhân, đây là một thuật ngữ thông thường mà mọi người thường nói với hàm ý rằng tự bỏ số tiền bản thân có ra để thành lập công ty tư nhân.

Khái niệm thứ hai: Thành lập doanh nghiệp tư nhân – đúng với thuật ngữ chuyên ngành thì đó là sự lựa chọn 01 trong 05 loại hình doanh nghiệp quy định theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cá nhân có thể tự lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập. Có 05 loại hình doanh nghiệp mà cá nhân có thể lựa chọn để thành lập đó là:

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH một thành viên (1TV)

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Khi đã phân biệt được khái niệm thành lập doanh nghiệp tư nhân, cá nhân có thể hiểu rõ và lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp và tiến hành lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Thứ nhất, đối với quyền của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

” Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Thứ hai, về nghĩa vụ của doanh nghiệp phải đáp ứng theo quy định sau

” Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đang ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân là một vấn đề được đông đảo quý khách hàng quan tâm khi sử dụng dịch vụ thực hiện lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân của tư vấn luật.

Thông qua bài viết này, chúng tôi xin đưa ra những giải đáp để khách hàng có thể nắm bắt được vấn đề này.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. T

rường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm và ưu, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất kỳ một loại chứng khoán nào.

Đối với mỗi cá nhân sẽ chỉ được quyền lập một doanh nghiệp và đồng thời  không được là chủ hộ kinh doanh hay thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn để mở hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Các rủi ro và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sẽ do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn.

Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời sẽ là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là đại diện doanh nghiệp trước Trọng tài hoặc Tòa án với vai trò nguyên đơn, bị đơn hay người có liên quan trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

Ưu, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân có thủ tục đơn giản, dễ thay đổi hay bổ sung trong trường hợp cần cập nhật thông tin.

Nhược điểm của công ty tư nhân:

Với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm vô hạn với các hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản cá nhân.

Cho nên các cá nhân cần cân nhắc khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân nếu doanh nghiệp có hoạt động trong những ngành nghề kinh doanh nhiều rủi ro.

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân xong việc tiếp theo bạn cần tiến hành nhiều thủ tục sau khi thành lập công ty như thủ tục về thuế, hóa đơn, ngân hàng… để được phép hoạt động đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu các bạn vẫn chưa nắm được những thủ tục này và cần tìm hiểu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho doanh nghiệp mình thì hay tham khảo tiếp bài viết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các thủ tục cho các bạn tại bài viết: hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân cùng theo dõi nhé!

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

“ Điều 19. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.”

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc tiến hành lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân phức tạp hơn nhiều. Cụ thể, các giấy tờ cơ bản cần phải có bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp không phải chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Cách thức nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc

Nộp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Kết quả thực hiện:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Luật Rong Ba

Khi sử dụng dịch vụ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại tư vấn luật, quý doanh nghiệp sẽ được tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Tư vấn cách đặt và những lưu ý về tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ, tư cách của đại diện theo pháp luật, và các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Chúng tôi thực hiện toàn bộ các bước như hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ từ sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp và giao đến tận tay quý doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và toàn bộ hồ sơ gốc.

Trong những thời gian đầu khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn quý doanh nghiệp về hình thức, cơ cấu quản lý, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong hoạt động của doanh nghiệp.

Hơn nữa hiện nay chúng tôi có cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói, với những doanh nghiệp mới việc thuê một kế toán riêng cho công ty có thể khó vì chi phí trả lương cho kế toán khá cao ngoài khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Để được hỗ trợ tốt nhất với các dịch vụ, quý doanh nghiệp có thể liên hệ tới Luật Rong Ba sớm nhất.

Chúng tôi cam kết có thể giúp bạn hoàn thành hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035