Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Không phải bất cứ cá nhân, tổ chức nào khi muốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên cũng đều nắm rõ các quy định liên quan đến việc thành lập.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh Nghiệp, Luật Rong Ba xin cung cấp cho quý khách các vấn đề cần thiết liên quan đến việc lập hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

Nếu bạn đang có ý định mở công ty TNHH 2 thành viên những chưa biết hồ sơ, điều kiện đăng ký, thì hãy theo dõi bài viết của chúng tôi.

Bởi vì, hôm nay Luật Rong Ba xin giới thiệu tới bạn tham khảo bài viết hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Giúp bạn gỡ rối trong quá trình thành lập công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên được hiểu như thế nào?

Để thực hiện được hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên trước hết Quý khách hàng cần phải có những thông tin cơ bản về loại hình doanh nghiệp này.

Đó có thể là thông tin về vốn, tên công ty, điều kiện thành lập công ty…

Dưới đây tư vấn luật thông qua bài viết về hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên sẽ đưa ra những thông tin khái quát nhất về loại hình công ty này.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Doanh nghiệp, trong đó:

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi (50) người

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Doanh nghiệp, trừ trường hợp thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết (chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Sau ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên thì chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã góp)

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên,…

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì?

Để thành lập được công ty thì phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên.

Vậy hồ sơ cần những giấy tờ, tài liệu nào để đảm bảo đúng quy định của pháp luật?

Những giấy tờ cần thiết khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

Danh sách thành viên theo mẫu tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên ra sao?

Sau khi đã chuẩn bị được hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên thì sẽ tiến hành thành lập công ty TNHH 2 thành viên, và cần trải qua những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc dấu

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. và Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Trên đây là các nội dung tư vấn về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ với dịch vụ của chúng tôi.

Giấy phép đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện

Khi tiến hành lập hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, quý khách hàng cũng cần phải hết sức lưu ý đến giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Bởi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để công ty của bạn có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp.

Hiện nay, thị trường kinh doanh mỹ phẩm đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chính vì thế nhiều nhà kinh doanh muốn hợp tác với nhau để thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Chúng tôi, sẽ lựa chọn giới thiệu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến khách hàng.

Kể từ 01/7/2016, để sản xuất mỹ phẩm thì ngoài việc được thành lập hợp pháp, cơ sở sản xuất còn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP .

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 1: Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Y tế.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định; Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục; phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.

Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ; hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết); và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày; kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm; được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm; về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm; cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Khi sử dụng dịch vụ hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên tại tư vấn luật, quý doanh nghiệp sẽ được tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Tư vấn cách đặt và những lưu ý về tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ, tư cách của đại diện theo pháp luật, và các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Chúng tôi thực hiện toàn bộ các bước như hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ từ sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp và giao đến tận tay quý doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và toàn bộ hồ sơ gốc.

Trong những thời gian đầu khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn quý doanh nghiệp về hình thức, cơ cấu quản lý, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong hoạt động của doanh nghiệp.

Hơn nữa hiện nay chúng tôi có cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói, với những doanh nghiệp mới việc thuê một kế toán riêng cho công ty có thể khó vì chi phí trả lương cho kế toán khá cao ngoài khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Để được hỗ trợ tốt nhất với các dịch vụ, quý doanh nghiệp có thể liên hệ tới Luật Rong Ba sớm nhất.

Chúng tôi cam kết có thể giúp bạn hoàn thành hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775