Các loại giấy phép

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, trang thông tin điện tử tổng hợp đang ngày càng trở nên phổ biến. Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu về đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định pháp luật qua bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!

Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013;

Nghị định 27/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013;

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động Quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì ?

Luật Báo chí có quy định: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ”.

Nghị định 72/2013/NĐ- CP cũng quy định chi tiết luật Báo chí: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó”.

Tại sao phải xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp ICP ?

Nghị định 72/2013/NĐ- CP quy định rất rõ: ” Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP” 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định 174/2013 quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện có quy định”

Đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không có giấy phép thì bị Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm đó, ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm”.

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Có tổ chức, nhân sự đáp ứng điều kiện:

Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

Điều kiện về nhân sự:

Đáp ứng các tiêu chí quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013

Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Điều kiện về tên miền:

Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Điều kiện về kỹ thuật.

– Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

– Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

– Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

–  Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

– Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử.

Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

–  Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

– Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

– Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Điều kiện về năng lực tài chính

Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.

Hiện nay, trong quy định không yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức khi xin giấy phép phải có số tiền nhất định nhưng doanh nghiệp, đơn vị khi xin phép phải giải trình được trong suốt thời gian hoạt động đảm bảo được tài chính để duy trì trang thông tin điện tử tổng hợp.

đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thành phần hồ sơ xin giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

– Đơn đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp, Có ngành nghề cổng thông tin (6312: Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp)

– Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính:

– Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Thẩm quyền cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

–  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

+ Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;

+ Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);

+ Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;

+ Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;

+ Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

+ Cơ quan báo chí;

+ Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp);

+ Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy trình, thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tổng hợp ICPđược gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết trang thông tin điện tử tổng hợp . Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Hiệu lực giấy phép

Giấy phép trang thông tin điện tử ICP có thời hạn tối đa 10 năm kể từ ngày cấp

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mới nhất.

Nội dung của đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

………., ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Kính gửi:…………………………………………………..

Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …………………………………………………………………….

Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: ……….

Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: …………………………………………..

Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp; các chuyên Mục, loại hình thông tin:

Đối tượng phục vụ: …………………………………………………………………………………….

Nguồn tin: …………………………………………………………………………………………………

Phạm vi cung cấp thông tin: ………………………………………………………………………….

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: ………………………………………………………….

b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: ………………

Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: …………………………………………………………….

Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: ………………………………………………………………..

Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động): …………………………………………………….

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………..Fax: ………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian đề nghị cấp phép: ……..năm ……tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);
………………………………………

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

(Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu về đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775