Doanh nghiệp

Tư nhân là gì

Công ty tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách …
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775