Dịch vụ luật sư

Dịch vụ luật sư bào chữa

Quyền bào chữa là một trong những quyền cơ bản của công dân. Quyền bào chữa được chia thành quyền tự bào chữa và quyền nhờ người khác bào chữa thay cho mình. Luật sư chính là các chủ thể cung cấp dịch vụ bào chữa một cách chuyên nghiệp.

Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu về dịch vụ luật sư bào chữa qua bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!

Luật sư bào chữa hình sự là gì?

Theo quy định của pháp luật thì Luật sư bào chữa hay còn gọi là Người bào chữa hình sự là người được người bị buộc tội hoặc gia đình người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

Luật sư bào chữa có những nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của Luật sư là sử dụng các biện pháp hợp pháp để bào chữa gỡ tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

Khi nào cần sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa hình sự?

Bị can, bị cáo đều có quyền được nhờ luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án hình sự ở bất cứ thời điểm nào: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Vì vậy, khi khách hàng có nhu cầu, mong muốn được bào chữa  có thể tìm đến đến Công ty Luật/ Văn phòng Luật sư. Qua đó, khách hàng sẽ tìm được phương hướng bào chữa hợp lý cho chính bản thân hoặc người thân của mình.

Quy định về người bào chữa trong vụ án hình sự

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, người bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tội có quyền tự mời người bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình trong vụ án hình sự.

Đối với những trường hợp đặc biệt, nếu người thân thích không mời người bào chữa thì cơ quan nhà nước nước có thẩm quyền sẽ chỉ định người bào chữa trong trường hợp:

– Người bị buộc tội bị kết tội có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;

– Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, những người có nhược điểm về thể chất, nhược điểm về tâm thần.

Người bào chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự có thể là luật sư, người đại diện của người bị buộc tội, bào chữa viên nhân dân, trợ giúp viên pháp lý. Một người bị buộc tội có thể mời nhiều người bào chữa cho mình.

Mục đích chính của việc bào chữa là để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị buộc tội.

Tuy nhiên, không phải bất cứ cá nhân nào cũng được tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, pháp luật tố tụng hình sự quy định các trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa như người đã tiến hành tố tụng vụ án hình sự; người thân thích của người đã/đang tiến hành tố tụng vụ án hình sự;…

Điều kiện để luật sư tham gia bào chữa

Dịch vụ luật sư bào chữa tại  Hà Nội do LUẬT RONG BA cung cấp sẽ có các luật sư trợ giúp cho các khách hàng trong quá trình tố tụng hình sự. Để các luật sư tham gia bào chữa cho người bị buộc tội trong quá trình tố tụng hình sự thì cần một số điều kiện sau:

(1) Luật sư bào chữa trước hết phải là luật sư, tức là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và được các cơ quan có thầm quyền cấp Giấy chứng nhận hành nghề luật sư (chứng chỉ hành nghề luật sư và thẻ luật sư).

Các luật sư cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa tại  Hà Nội của LUẬT RONG BA đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu này. 

(2) Luật sư bào chữa phải là người được người bị buộc tội hoặc đại diện hợp pháp của họ lựa chọn hoặc theo yêu cầu của Cơ quan tiến hành tố tụng trong những trường hợp luật định. 

(3) Tham gia tố tụng khi được sự đồng ý của cơ quan tiến hành tố tụng.

(4) Luật sư bào chữa là người giam gia tố trong vụ án hình sự với tư cách là người bào chữa. 

dịch vụ luật sư bào chữa

dịch vụ luật sư bào chữa

Vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự

Luật sư bào chữa tham gia phiên tòa để bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Địa vị tố tụng hình sự, quyền và nghĩa vụ của luật sư bào chữa trong vụ án nói chung, tại phiên tòa, trong giai đoạn xét hỏi do pháp luật quy định.

Nhiệm vụ của luật sư bào chữa là sử dụng các biện pháp hợp pháp để bào chữa gỡ tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo; luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, thu thập các bằng chứng và chứng cứ có lợi cho thân chủ.

Khi phiên Tòa diễn ra, luật sư theo dõi sát diễn biến của phiên tòa để giúp đỡ thân chủ của mình về mặt pháp lý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng; bảo vệ thân chủ của mình khỏi những trường hợp dụ cung, mớm cung, bức cung hoặc những câu hỏi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của thân chủ từ phía những người xét hỏi.

Luật sư căn cứ vào thực tế vụ án xảy ra và căn cứ, quy định của pháp luật để trình bày trước Tòa trong phần tranh luận nhằm loại bỏ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà luật sư được mời bảo vệ.

– Luật sư sẽ Bào chữa theo hướng không phạm tội:

Thông thường luật sư cần nhận xét về những thiếu xót, vi phạm trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử dẫn tới việc xử lý oan đối với bị cáo; phân tích các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ, đối chiếu với các dấu hiệu cấu thành tội phạm để khẳng định việc truy cứu trách nhiệm hình sự là không có căn cứ, khẳng định bị cáo không phạm tội, khôi phục các quyền lợi ích hợp pháp cho bị cáo.

– Bào chữa của luật sư theo hướng một tội danh hoặc khung hình phạt nhẹ hơn tội danh và hình phạt mà Viện kiểm sát đã truy tố.

Luật sư cần tập trung làm rõ những tình tiết liên quan tới cấu thành tội phạm, các tình tiết định khung hình phạt, phân tích, đối chiếu với các quy định của bộ luật hình sư để khẳng định hành vi của bị cáo không cấu thành tội danh mà viện kiểm sát truy tố mà cấu thành một tội khác nhẹ hơn hoặc thuộc khung hình phạt nhẹ hơn.

– Bào chữa nhằm làm giảm nhẹ mức hình phạt

Luật sư cần phân tích nguyên nhân, hoàn cảnh xảy ra vụ án, trình bày các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cần áp dụng đối với bị cáo, những tình tiết thuộc về nhân thân, hoàn cảnh gia đình bị cáo có ý nghĩa để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đề xuất với hội đồng xét xử quyết định loại và mức hình phạt thấp.

Khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, luật sư cần khai thác những chứng cứ khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo; thiệt hại thực tế đã xảy ra; thiệt hại vật chất và tổn thất về tinh thần;

Mức độ trách nhiệm đối với hậu quả đã xảy ra của thân chủ mà mình bảo vệ; mối quan hệ giữa thân chủ mà mình bảo vệ với bị cáo và các đương sự khác trong vụ án.

Từ đó luật sư đưa ra những luận điểm có lợi để bào chữa cho thân chủ. Đối với người bị hại, luật sư có thể bào chữa, phân tích, đề xuất các vấn đề liên quan tới cả phần hình sự và phần bồi thường thiệt hại nhưng đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, luật sư bào chữa chỉ nên đề cập tới phần trách nhiệm, quyền lợi của họ trong vụ án.

Dịch vụ luật sư bào chữa của Luật Rong Ba

Luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra

Trong giai đoạn tiếp cận hồ sơ vụ án và tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra luật sư thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật, cụ thể:

✔️ Luật sư tư vấn về xác định tội danh, hình phạt, trách nhiệm bồi thường và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự;

✔️ Luật sư tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu quy trình tố tụng từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử; tư vấn để khách hàng hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo khi bị tạm giam, tạm giữ.

✔️ Tư vấn và hỗ trợ khách hàng cung cấp, thu thập tài liệu chứng cứ;

✔️ Hỗ trợ khách hàng soạn các văn bản kiến nghị, khiếu nại kịp thời trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;

✔️ Sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ và xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, mức độ giảm nhẹ hình phạt;

✔️ Luật sư tư vấn các quy định pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan, dự cung; kịp thời khiếu nại, kiến nghị trong quá trình điều tra

✔️ Luật sư tư vấn quy định pháp luật về tội phạm và các nội dung khác liên quan đến tội phạm (tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng); tư vấn quy định về Đồng phạm, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm…

✔️ Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, tư vấn những trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

✔️  Luật sư tư vấn các  về hình phạt, các hình phạt cụ thể và các nội dung khác liên quan đến hình phạt, tư vấn quy định pháp luật hình sự về quyết định hình phạt và vấn đề liên quan.

Chủ thể nào nên sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa của LUẬT RONG BA?

Dịch vụ luật sư bào chữa của LUẬT RONG BA sẽ cung cấp dịch vụ cho tất các các khách hàng có nhu cầu, đặc biệt là các khách hàng đang trong quá trình tố tụng hình sự. 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định tại điểm a khoản 2 điều 78“Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;” khi đăng kí bào chữa.

Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Ngoài ra thì người đại diện, người thâm thích của người bị buộc tội cũng có thể yêu cầu Luật sư bào chữa. Đây chính là những chủ thể nên sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa tại  Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ luật sư bào chữa. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ luật sư bào chữa và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775