Kế toán thuế

Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm

Quý Khách hàng vừa thành lập doanh nghiệp hay Doanh nghiệp của Quý khách đã tiến hành hoạt động kinh doanh nhiều năm?

Dù ở trường hợp nào thì Luật Rong Ba cũng khẳng định chắc chắn rằng Bộ phận kế toán sẽ là một trong những bộ phận/phòng ban không thể không có trong Doanh nghiệp của Quý Khách. Vậy kế toán là gì mà lại đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp như vậy?

Tổng quan về hoạt động kế toán và vai trò của hoạt động kế toán trong Doanh nghiệp.

Kế toán là tổng hợp các quá trình thu thập, quá trình xử lý, quá trình  kiểm tra, phân tích sau đó cung cấp thông tin về kinh tế, về tài chính dưới các hình thức như: giá trị; thời gian lao động và hiện vật.

Qua đó theo dõi mọi hoạt động kinh doanh thường nhật của một doanh nghiệp và tổng hợp kết quả bằng báo cáo kế toán.

Kết quả của hoạt động kế toán được tổng hợp dưới các hình thức như:

Báo cáo tài chính: được coi là báo cáo tổng quát nhất của hoạt động kế toán, được trình bày dưới dạng bảng biểu.

Báo cáo này cung cấp cho Doanh nghiệp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp… nhằm giúp người chủ doanh nghiệp sau quá trình tham khảo báo cáo sẽ đưa ra các quyết định về kinh tế và chiến lược phát triển cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính gồm những gì?: Một báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm: bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài khoản…

Báo cáo thuế: Báo cáo thuế gồm những gì? Là tổng quát tất cả các báo cáo về vấn đề thuế của một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như: báo cáo thuế theo tháng; báo cáo thuế quý; báo cáo thuế gtgt theo quý; báo cáo thuế cuối năm; báo cáo quý…. Trong đó:

Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì: kỳ khai thuế tháng phát sinh trước; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng; tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính….

Báo cáo thuế theo quý gồm những gì: báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý; báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý; báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý…

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì: báo cáo tài chính cuối năm; quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm; quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm…

Vai trò của hoạt động kế toán đối với một doanh nghiệp:

Vai trò không thể thiếu của Kế toán trong Doanh nghiệp

Giúp người chủ doanh nghiệp điều hoà tình hình tài chính của Công ty.

Qua việc theo dõi thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp về: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… của hoạt động kế toán giúp người chủ doanh nghiệp điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

Các báo cáo kế toán của hoạt động kế toán chính là tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hoạt động cho từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể.

Qua đó người chủ doanh nghiệp tính toán được hiệu quả công việc, vạch ra định hướng cho hoạt động tương lai.

Giúp chủ doanh nghiệp triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin nhằm thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

Hoạt động kế toán chính là cơ sở là đảm bảo vững chãi cho các giao dịch buôn bán.

Hoạt động kế toán liên quan đến vấn đề lập báo cáo thuế giúp Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước;

Hoạt động kế toán chính là cơ sở cho người chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp về các vấn đề: Quản trị giá thành sản phẩm, quản trị hoạt động doanh nghiệp…

Hoạt động kế toán chính là cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp bởi sở hữu các bằng chứng về hoạt động thương mại/hành vi thương mại.

Kế toán cung cấp một kết quả tài chính rõ ràng, không thể chối cãi được.

Kế toán giám sát và quản lý hoạt động của doanh nghiệp; duy trì và phát triển các mối liên kết trong một doanh nghiệp.

Kế toán quản lý toàn bộ các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết. Qua đó quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp

Tổng quan về kế toán dịch vụ của Luật Rong Ba

Như đã phân tích ở trên, kế toán là một hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp và là bộ phận không thể không có cho một doanh nghiệp dù mới thành lập hay đã hoạt động kinh doanh nhiều năm.

Tuy nhiên, hoạt động kế toán lại không mang tính bắt buộc phải thực hiện tại đúng trụ sở doanh nghiệp mà có thể thực hiện tại các địa điểm ngoài doanh nghiệp (ví dụ như nhận làm kế toán tại nhà) bởi đây là hoạt động đặc thù dựa vào số liệu, sổ sách thay vì dựa vào thiết bị, cơ sở vật chất…

Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, cơ sở vật chất hoặc ít người lao động thì kế toán dịch vụ là sự lựa chọn hoàn hảo bởi tính nhanh gọn, chính xác và đặc biệt là tiết kiệm chi phí chi trả lương cho doanh nghiệp.

Bởi so với việc kế toán viên đồng thời là người lao động của doanh nghiệp sẽ đặt ra các vấn đề lương cơ bản phụ cấp – chế độ bảo hiểm xã hội… trong khi đó nếu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tphcm tại nhà, doanh nghiệp chỉ phải trả duy nhất cho dịch vụ kế toán trọn gói tphcm này là phí dịch vụ mà hai bên thỏa thuận.

Và đặc biệt chi phí này không mang tính thường xuyên như trả lương hàng tháng cho kế toán viên là người lao động của doanh nghiệp, nó chỉ phát sinh tại thời điểm khi doanh nghiệp quyết định sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói.

Lưa chọn dịch vụ kế toán hay thuê nhân viên kế toán?

Dịch vụ kế toán là gì? Là một hoạt động dịch vụ, trong đó chủ yếu là cung cấp dịch vụ làm kế toán cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp không phải ký hợp đồng lao động với kế toán viên, đồng thời không phải chi trả lương và các khoản phụ cấp ,các chế độ của người lao động như với kế toán viên doanh nghiệp.

Những  dịch vụ kế toán trọn gói tphcm uy tín, trọn gói mà Doanh nghiệp nên sử dụng sẽ bao gồm các dịch vụ thuế như:

 • Dịch vụ báo thuế;
 • Dịch vụ khai báo thuế;
 • Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng;
 • Dịch vụ kê khai thuế qua mạng;
 • Dịch vụ làm báo cáo thuế;
 • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm;
 • Tư vấn kế toán thuế;

Và các dịch vụ:

 • Dịch vụ tư vấn kế toán;
 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính;

Có thể thấy khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tphcm thay vì sử dụng kế toán viên (ký hợp đồng lao động với người lao động làm việc ở chức vụ nhân viên kế toán) sẽ mang đến cho doanh nghiệp những tối ưu về chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian, hạn chế trách nhiệm của chủ sử dụng lao đồng… mà hoạt động kế toán của Doanh nghiệp vẫn được diễn ra bình thường nhằm đảm bảo cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những ưu điểm của dịch vụ kế toán trọn gói tphcm kể trên sở dĩ là do các công ty dịch vụ kế toán có nguồn nhân lực là những kế toán làm thêm sẵn sàng thực hiện các công việc sau khi có yêu cầu của khách hàng Doanh nghiệp:

 • Nhận làm thêm kế toán tại nhà;
 • Nhận sổ sách kế toán về nhà làm;
 • Nhận làm sổ sách kế toán tại nhà;
 • Nhận làm kế toán thuế tại nhà;
 • Nhận làm báo cáo thuế tại nhà;
 • Nhận làm báo cáo thuế ngoài giờ;
 • Nhận báo cáo thuế về nhà làm;
 • Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng;

Các cty dịch vụ kế toán nói chung và các công ty dịch vụ kế toán tại tphcm, hà nội nói riêng hiện nay đang ngày càng phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại tphcm, hà nội ngày một không ngừng gia tăng.

Đây không chỉ là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp khi mạng lưới cung cấp dịch vụ nhiều lựa chọn, yếu tố cạnh tranh tăng cao, ưu đãi cho Doanh nghiệp được chú trọng mà còn là cơ hội việc làm cho đội ngũ kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ này.

Bởi nguyên lý cầu – cung, càng nhiều Doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ thì các công ty dịch vụ kế toán trọn gói tphcm lại đẩy mạnh các quá trình:

 • Tuyển kế toán mang sổ sách về nhà làm;
 • Tuyển kế toán nhận chứng từ về nhà làm;
 • Tuyển kế toán nhận sổ sách về nhà làm;
 • Tuyển nhận kế toán về nhà làm;

Tổng quan về việc làm kế toán.

Như đã phân tích nêu trên, Luật Rong Ba đã cho bạn đọc những cái nhìn tổng quan về vai trò của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp cũng như cách thức đảm bảo hoạt động kế toán mà vẫn tiết kiệm chi phí nhân công doanh nghiệp phải bỏ ra khi thuê kế toán bằng cách sử dụng kế toán dịch vụ.

Ở phần tiếp theo của bài viết này, Luật Rong Ba sẽ cùng Quý khách tìm hiểu về việc làm kế toán (các công việc mà một kế toán cần làm).

Dù là kế toán viên cho một doanh nghiệp hay thực hiện việc làm kế toán tại nhà thì người một người làm kế toán đều phải thực hiện các công việc như:

Những công việc thường nhật ( những công việc thực hiện hàng ngày) của Kế toán viên:

Ghi chép, xử lý, thu thập và lưu trữ các hóa đơn mua bán, chứng từ:

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp phát sinh các hoạt động kinh tế như mua bán hàng hóa, mua bán nguyên vật liệu sản xuất, mua bán trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất…

Sau các hoạt động này của Doanh nghiệp thì kế toán sẽ là người phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ đầu vào, hóa đơn chứng từ đầu ra (đòi hỏi Kế toán phải có kỹ năng, kinh nghiệm lấy hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra) để làm căn cứ cho hoạt động kê khai thuế và hạch toán.

Sau quá trình tập hợp hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra Kế toán phải có nghiệp vụ, kỹ năng để kiểm tra xác nhận những đơn đó có hợp pháp (nếu là hóa đơn giá trị gia tăng (doanh nghiệp tự in, đặt in hoặc điện tử) phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành trước khi bắt đầu sử dụng; nếu là hóa đơn trực tiếp (hóa đơn bán hàng) phải được mua ở Chi cục thuế, cục thuế) hợp lệ (là hóa đơn có đầy đủ các nội dung bắt buộc như thế, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp mua, doanh nghiệp bán; Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền bằng số, bằng chữ;….

Lập các giấy tờ cần thiết diễn ra trong hoạt động kinh doanh thường nhật của Doanh nghiệp như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng, …

Vào sổ sách kế toán cần thiết. Sổ sách kế toán gồm những gì: Gồm sổ sách kế toán tổng hợp (sổ nhật ký chung; sổ cái…) và sổ kế toán chi tiết (sổ chi tiết tiền mặt; số chi tiết chi phí sản xuất; sổ chi tiết tiền lương thưởng…)

Những công việc hàng tháng phải làm của Kế toán viên:

Kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Kê hóa toàn bộ đơn giá trị gia tăng đầu ra trong một tháng (hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra của doanh nghiệp phát sinh tháng nào phải được kê ngay vào tháng đó, còn đối với hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, doanh nghiệp không bị hạn chế về thời gian kê khai tuy nhiên cần đảm bảo trước khi Cơ quan thuế tiến hàng kiểm tra – đây là một trong những lưu ý hữu ích cho cách báo cáo thuế hàng tháng cho Kế toán viên của doanh nghiệp).

Bên cạnh đó, một Kế toán viên giàu kinh nghiệm về cách làm báo cáo thuế hàng tháng thì không bao giờ được bỏ sót công việc lập báo cáo tình hình doanh nghiệp sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng đối với các doanh nghiệp mới hoạt động (thời gian hoạt động vẫn chưa được 12 tháng).

Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có). Lưu ý thời hạn Doanh nghiệp phải nộp các tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề sau đó. Trong trường hợp trong tháng có phát sinh số tiền thuế cần nộp thì thời hạn nộp tiền của doanh nghiệp cùng là thời hạn nộp tờ khai.

Ngoài các công việc lập tờ khai các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp, kế hóa đơn đầu ra, đầu vào (những công việc cơ bản nằm trong nhiệm vụ của kế toán thuế)… hàng tháng kế toán viên của Doanh nghiệp cần: kiểm kê hàng tồn kho; tính khấu hao tài sản cố định; tính phân bổ các công cụ dụng cụ; tính lương cơ bản, lương làm thêm giờ (nếu có), phụ cấp chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho người lao động trong doanh nghiệp… Các công việc này kế toán thực hiện theo mẫu báo cáo chi phí hàng tháng của doanh nghiệp.

Những công việc theo quý mà Kế toán viên của doanh nghiệp cần làm:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, kế toán của doanh nghiệp phải thực hiện công việc lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý. Tương tự với thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán viên cần phải thực hiện thủ tục lập tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn của doanh nghiệp theo Quý, mẫu báo cáo thuế theo quý của Doanh nghiệp.

Các công việc Kế toán viên cần làm vào thời gian đầu năm tài chính:

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của tháng 12 năm tài chính trước hoặc của quý IV năm tài chính trước.

Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý IV năm tài chính liền trước.

Thực hiện kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm cho doanh nghiệp theo quy định về thời hạn như sau:

Thời hạn nộp tiền thuế môn bài của doanh nghiệp là ngày 31 tháng 1 của năm tài chính.

Đối với các Doanh nghiệp mới thực hiện xong thủ tục thành lập mới doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán thuế của doanh nghiệp là nộp tờ khai và nộp thuế môn bài doanh nghiệp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày Doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổi về vốn (tăng hoặc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp) thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp là ngày 31 tháng 12 của năm diễn ra hoạt động thay đổi vốn nói trên.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV  của Doanh nghiệp năm tài chính liền trước.

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp, Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm tài chính liền trước.

Các công việc Kế toán viên doanh nghiệp cần làm vào thời gian cuối năm tài chính.

Có thể nói, cuối năm tài chính là một thời điểm vô cùng bận rộn của một doanh nghiệp, đặc biệt là đối với bộ phận kế toán của Doanh nghiệp bởi những công việc đòi hỏi nhiều thời gian và nghiệp vụ kế toán thuế nhất trong một năm tài chính như:

 • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ….
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm
 • Kiểm kê quỹ, kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ
 • Lên sổ kế toán, thực hiện đối chiếu giữa sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp
 • Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.
 • In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó
 • Lưu trữ các chứng từ và số sách
 • Cuối năm bạn nhớ làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý IV .

Trên đây là câu trả lời tổng thể nhất cho thắc mắc của Quý khách về vấn đề Kế toán của doanh nghiệp làm gì? Kế toán thuế làm những gì?

Dịch vụ kế toán trọn gói – nên hay không nên?

Hiện nay ở nước ta, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là hai thành phố phát triển bậc nhất bởi tỉ lệ các doanh nghiệp thành lập tại hai thành phố này vô cùng lớn (chiếm đến 60% tổng số doanh nghiệp trên cả nước).

Như đã phân tích ở trên, do yếu tố kinh tế của doanh nghiệp, do tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí của các dịch vụ trọn gói được cung cấp bởi các công ty dịch vụ kế toán tại tphcm, hn mà ngành dịch vụ kế toán tphcm, hà nội càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và chuyên nghiệp hơn.

Dịch vụ kế toán trọn gói, nên hay không nên?

Những lợi ích của nguyên lý cung – cầu (được hiểu trong trường hợp này là: nhiều doanh nghiệp được thành lập và có nhu cầu sử dụng kế toán dịch vụ sẽ kéo theo nhiều công ty dịch vụ kế toán trọn gói tphcm (chủ yếu là công ty dịch vụ kế toán thuế) được thành lập theo để cung cấp dịch vụ kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng cho các doanh nghiệp) là các doanh nghiệp sẽ có nhiều lựa chọn, thị trường nhiều cạnh tranh các công ty dịch vụ đưa đến cho người lựa chọn dịch vụ nhiều ưu đãi hơn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến mặt trái của sự bùng nổ mạnh mẽ các công ty dịch vụ kế toán tphcm, công ty dịch vụ kế toán hà nội là sự ra đời của những công ty cung cấp dịch vụ thành lập bất hợp pháp.

Các công ty dịch vụ không có năng lực, thiếu chuyên nghiệp vì ham lợi mà bất chấp cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Vấn đề này hết sức nguy hiểm cho doanh nghiệp, bởi hoạt động kế toán của doanh nghiệp là hoạt động quyết định tính sống còn của doanh nghiệp, là hoạt động thiết yếu định hướng kinh doanh, duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường.

Nếu Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ kế toán không có nghiệp vụ, các dịch vụ lừa đảo… thì các: sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, tài liệu kế toán thuế… sẽ không mang tính chính xác và không còn là cơ sở để doanh nghiệp dựa vào để tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Đây là lý do, Doanh nghiệp của bạn nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tphcm để được cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác thì Quý khách cần tìm hiểu kỹ lưỡng và tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ kế toán hcm, dịch vụ kế toán hà nội uy tín.

Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm

Doanh nghiệp của bạn được thành lập ở Thành phố Hồ Chí Minh và bạn đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại tphcm? Hay doanh nghiệp của bạn được thành lập ở Hà Nội và bạn đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ kế thuế tại Hà Nội?

Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với Luật Rong Ba qua địa chỉ email để được hỗ trợ và cung cấp dịch vụ kế toán giá rẻ – trọn gói – uy tín và chuyên nghiệp nhất.

Những lý do bạn nên lựa chọn dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp tại TPHCM do Luật Rong Ba cung cấp:

Công ty làm dịch vụ kế toán chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại tphcm; dịch vụ kế toán tại Hà Nội; dịch vụ kế toán tại nhà….  được khách hàng sử dụng dịch vụ đánh giá thuộc top đầu cty dịch vụ kế toán tại Việt Nam;

Là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tphcm

Là đơn vị sở hữu đội ngũ Kế toán, kiểm toán giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo;

Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các loại hình doanh nghiệp như: Công ty cổ phần; công ty TNHH một thành viên; công ty TNHH từ hai thành viên trở nên; Doanh nghiệp tư nhân; Hộ kinh doanh… và các công ty có vốn Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài….

Sẵn sàng tư vấn Dịch vụ Miễn phí 24/7 cho mọi khách hàng liên hệ qua địa chỉ email

Cam kết giá phí Dịch vụ kế toán trọn gói hợp lý và cạnh tranh nhất trên thị trường đồng thời luôn có các chính sách ưu đãi cho Doanh nghiệp mới thành lập, Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ do Luật Rong Ba cung cấp;

Cam kết chịu trách nhiệm do việc làm sai quy định hoặc không làm đúng theo hợp đồng cho Doanh nghiệp;

Ngoài cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Rong Ba còn cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực thuộc toàn bộ 64 tỉnh thành như: kế toán thương mại dịch vụ; kế toán công ty sản xuất; kế toán công ty xây dựng; kế toán công ty dịch vụ

Hơn thế nữa, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tphcm cho quý khách hàng, Luật Rong Ba còn luôn luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng hoàn toàn miễn phí những thắc mắc trong hoạt động kế toán, tư vấn hoạt động tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng cách tra cứu báo cáo thuế; học báo cáo thuế qua mạng; sử dụng sách kế toán thuế….nhằm giúp Quý khách hiểu rõ hơn về hoạt động kế toán để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình.

Cách dịch vụ kế toán chúng tôi mang đến cho khách hàng

Tư vấn hoàn toàn miễn phí các quy định pháp luật điều chỉnh về vấn đề kế toán của doanh nghiệp như: thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế giá trị gia tăng; hóa đơn; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn; nghĩa vụ quyết toán thuế của doanh nghiệp theo tháng – theo quý – theo năm…

Tư vấn hoàn toàn miễn phí các vấn đề cần quan tâm của Kế toán doanh nghiệp như: báo cáo kế toán; báo cáo tài chính; báo cáo thuế; nghiệp vụ quản lý hóa đơn đầu ra- đầu vào cho doanh nghiệp; kinh nghiệm lấy hóa đơn đầu vào của kế toán….

Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp đặc biệt , cụ thể:

Hàng tháng: Tiếp nhận kiểm tra, sắp xếp các chứng từ của doanh nghiệp (hóa đơn đầu ra, đầu vào…) và tiến hành lập tờ khai thuế cho doanh nghiệp để nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

Hàng quý: Tiến hành rà soát và lập các báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; số lượng hàng tồn…; tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

Cuối năm tài chính: Kiểm soát về tính chính xác của toàn bộ các tờ khai thuế, hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp; Chốt số liệu cho doanh nghiệp và tiến hành cân đối lãi – lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Giải quyết tồn đọng công nợ; Hoàn thiện sổ sách báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp; Đại diện doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế khi có quyết định của Thanh tra thuế…

Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp của chúng tôi

Tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của Quý Khách hàng thông qua địa chỉ email

Sau khi tiếp nhận, đội ngũ kế toán của chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn về mọi thắc mắc của khách hàng và giới thiệu các thức sử dụng dịch vụ mà Khách hàng đang có nhu cầu do Chúng tôi cung cấp;

Khảo sát tình hình doanh nghiệp (tình hình thực tế của doanh nghiệp cũng như tình hình trên các số liệu hàng năm của doanh nghiệp), cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán cho khách hàng và tiến hành thương thảo hợp đồng để đến thống nhất kế hoạch làm việc với Doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tphcm.

Kết quả của quá trình khảo sát chúng tôi nhận được là sổ sách, chứng từ của Khách hàng. Đội ngũ Kế toán với nhiều năm kinh nghiệm của Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và vạch ra giải pháp tối ưu nhất về thuế cho doanh nghiệp;

Đồng thời với quá trình kiểm tra chứng từ do Doanh nghiệp cung cấp, đội ngũ kế toán của chúng tôi sẽ tiến hành các công việc cơ bản và quan trọng nhất như: kê khai và lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp; Kê khai và lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý; Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý (phụ thuộc và yêu cầu của doanh nghiệp); thống kê và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng hoặc hàng quý của doanh nghiệp;

Tiếp theo là các công việc: sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép và hạch toán sổ sách kế toán; Lập và in các loại sổ sách kế toán (sổ kế toán chung, sổ kế toán chi tiết…); Hoàn thiện và in ấn các loại chứng từ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn doanh nghiệp lưu trữ hồ sơ kế toán để hợp lý nhất cho quá trình sử dụng và rà soát về sau; Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp;…

Cuối cùng là các công việc: khóa sổ và quyết toán, in ấn sổ sách kế toán. Cụ thể là: lập báo cáo tài chính; lập báo cáo quyết toán các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm, thuế thu nhập cá nhân…; Lập các báo cáo thống kê; In số sách kế toán cho Doanh nghiệp.

Hoàn thiện là công việc bàn giao lại toàn bộ kết quả từ các hoạt động trên cho doanh nghiệp: báo cáo tài chính; báo cáo quyết toán các loại thuế; sổ sách kế toán…..

dịch vụ kế toán trọn gói tphcm

dịch vụ kế toán trọn gói tphcm

Một dịch vụ kế toán trọn gói tphcm chuyên nghiệp, hiệu quả – chính xác – bảo mật thông tin là mục tiêu làm việc của Chúng tôi. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua email để nắm được bảng giá dịch vụ kế toán, bảng báo giá dịch vụ khai thuế hải quan, mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán, báo giá dịch vụ kế toán…cũng như hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Còn nếu Quý Khách hàng là người theo đuổi công việc kế toán và đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email để chúng tôi luôn luôn  sẵn sàng hỗ trợ quý khách trong vấn đề việc làm và hỗ trợ đào tại nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp cho quý khách.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775