Các loại giấy phép

Dịch vụ công bố sản phẩm

Nhà nước có quy định cụ thể về thủ tục hành chính đối với việc công bố sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là điểm nổi bật trong nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu về dịch vụ công bố sản phẩm qua bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!

Sản phẩm cần thực hiện bản tự công bố sản phẩm

Các sản phẩm dưới đây trước khi làm thủ tục thông quan (đối với hàng nhập khẩu), bán hàng (đối với sản phẩm trong nước) phải làm thủ tục tự công bố sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền:

Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;

Phụ gia thực phẩm;

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;

Vật liệu bao gói tiếp súc trực tiếp với thực phẩm.

Sản phẩm được miễn thủ tục tự công bố

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu;

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Điều kiện

– Sản phẩm không thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm;

– Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước

– Sản phẩm thực phẩm đó được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; không nằm trong danh mục cấm sản xuất kinh doanh.

– Sản phẩm thực phẩm đó phải được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Hồ sơ công bố các sản phẩm

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ được đính kèm Thủ tục này.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Trình tự công bố sản phẩm

– Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

– Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

– Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

– Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm:

Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm (Bản tự công bố sản phẩm + Kết quả kiểm nghiệm) trực tiếp đến Ban quản lý an toàn thực phẩm để nộp hoặc qua đường bưu điện.

Còn 1 bản Doanh nghiệp, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp.

Như vậy chúng ta đã thực hiện hoàn tất việc tự công bố sản phẩm thực phẩm và chúng ta được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính an toàn của sản phẩm đó.

Song song với việc tự công bố sản phẩm của chúng ta thì Ban quản lý an toàn thực phẩm tiếp nhận bản tự công bố của doanh nghiệp, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên của doanh nghiệp, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý an toàn thực phẩm.

dịch vụ công bố sản phẩm

dịch vụ công bố sản phẩm

Các trường hợp khi xin giấy công bố sản phẩm

Căn cứ thep nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

Công bố sản phẩm được phân thành 02 trường hợp: Nhóm sản phẩm tự công bố sản phẩm và nhóm sản phẩm bắt buộc phả đăng ký bản công bố sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là thông tin chi tiết từng trường hợp:

Tự công bố sản phẩm: nếu cơ sở của bản sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sau: thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm , vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì phải thực hiện tự công bố sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Đăng ký bản tiếp nhận công bố sản phẩm:

Các sản phẩm sau không thuộc danh mục tự công bố thì phải tiến hành đăng ký bảng công bố snar phẩm tại cơ quan có thẩm quyền. Bao gồm:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Lưu ý: theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bải vệ sức khỏe thì từ ngày 01/07/2019 khi đăng ký công bố sản phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương.

Thời gian thực hiện

Thời hạn để cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ là 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Những lợi ích doanh nghiệp công bố chất lượng sản phẩm

– Khi sản phẩm được công bố chất lượng sản phẩm có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn đảm bảo phù hợp với quy định. Điều này tạo nên lòng tin của khách hàng đối với người sản xuất, kinh doanh; góp phần nâng cao uy tín của người sản xuất. Vì thế, giúp cho người sản xuất, kinh doanh dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm.

– Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục công bố chất lượng sản phẩm là tuân thủ và chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực mà đơn vị tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại nhưng chưa được công bố chất lượng. Chính vì vậy mà việc công bố chất lượng sản phẩm trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho người sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp được cơ quan quản lý Nhà nước đăng tải hồ sơ công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Từ đó tạo niềm tin tuyệt đối cho người tiêu dùng và thị trường.

– Việc công bố chất lượng sản phẩm tạo điều kiện cạnh tranh một cách công khai, minh bạch giữa các nhà sản xuất, kinh doanh về chất lượng sản phẩm trước người tiêu dùng.

– Công bố sản phẩm còn là một cách thức làm chủ và kiểm soát việc sản xuất và kinh doanh, trên cơ sở đó sẽ giúp nhà sản xuất duy trì ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và giảm tỉ lệ sản phẩm phế phẩm thông qua quá trình duy trì sản xuất đảm bảo chất lượng đã công bố.

Dịch vụ công bố sản phẩm trọn gói tại Luật Rong Ba

Trên đây là một số kinh nghiệm Luật Rong Ba muốn chia sẻ đến quý doanh nghiệp liên quan đến vấn đề tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay theo quy đinh mới nhất từ Cục quản lý an toàn thực phầm tất cả các hồ sơ xin cấp giấy công bố sản phẩm đều phải nộp qua mạng theo hình thức trực tuyến. Chính vì thế, trong quá trình thực hiện không ít doanh nghiệp đã gặp những khó khăn và vướng mắc

Hiểu được vấn đề này, Luật Rong Ba đã triển khai dịch vụ tư vấn xin giấy công bố sản phẩm trọn gói từ A->Z giúp doanh nghiệp nhanh chóng có được giấy chứng nhận để đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Tư vấn chi tiết các hồ sơ cần chuẩn bị: tư vấn và xác định sản phẩm của doanh nghiệp thuộc đối tượng tự công bố hay phải đăng ký bản tiếp nhận công bố. Sau đó, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cần thiết cho quá trình đăng ký công bố sản phẩm.

Chỉnh sửa bổ sung hồ sơ không hợp lệ: các chuyên gia sẽ kiểm tra các tài liệu hồ sơ do khách hàng cung cấp và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Xây dựng chỉ tiêu và gửi mẫu kiểm nghiệm: doanh nghiệp chỉ cần cung cấp mẫu và thông tin sản phẩm, mọi việc còn lại: xây dựng chỉ tiêu, gửi mẫu kiểm nghiệm, lấy kết quả kiểm nghiệm sẽ do Luật Rong ba đại diện doanh nghiệp thực hiện toàn bộ. Thời gian nhận phiếu kết quả kiểm nghiệm: 03-07 ngày

Xây dựng và tối ưu hồ sơ công bố sản phẩm: sau khi đã có kết quả kiểm nghiệm, Luật Rong Ba tiến hành soạn và tối ưu hồ sơ hoàn chỉnh với phương châm làm đúng ngay từ đầu để không phải nộp lại hồ sơ hoặc chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.

Đại diện doanh nghiệp đóng phí và nộp hồ sơ: sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ tài liệu hợp lệ, Luật Rong Ba sẽ tiến hành soạn hồ sơ, thay doanh nghiệp đóng lệ phí và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm của quý doanh nghiệp.

Bàn giao chứng nhận cho khách hàng: Luật Rong Ba sẽ theo dõi kết quả, nhận giấy phép an toàn thực phẩm và bàn giao doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ công bố sản phẩm. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ công bố sản phẩm và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775