Kế toán thuế

Dịch vụ báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một trong những hồ sơ thuế, kế toán quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bởi khi tra tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp đánh giá được tiềm lực của một doanh nghiệp. Hơn nữa các số liệu trên báo cáo tài chính cần đảm bảo tính trung thực, chính xác.

Vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị uy tín để làm báo cáo tài chính, tra cứu báo cáo tài chính doanh nghiệp là rất cần thiết.

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín, chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi xin tổng hợp để Quý Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

Báo cáo tài chính là gì?

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015 định nghĩa về Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kiểm toán.

Tại Điều 76 Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô có quy định báo cáo tài chính của Tổ chức tài chính vi mô (sau đây gọi tắt là báo cáo tài chính) là các báo cáo được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của tổ chức tài chính vi mô.

Từ các quy định trên, có thể thấy Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng quát về tình hình tài sản như: vốn doanh nghiệp, số nợ phải trả, doanh thu trong kỳ, cũng như báo cáo chi phí, lợi nhuận, thực trạng tài chính, khả năng sinh lời và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính gồm những báo cáo nào?

Theo quy định của Luật kế toán 2015 thì tất cả các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, các thành phần kinh tế trong đó bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam… và đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài làm báo cáo tài chính năm thì còn phải thực hiện báo cáo tài chính tổng hợp hay báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

Tại Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

Báo cáo tài chính năm gồm:

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- DN;

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN;

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN;

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN.

Hệ thống BCTC gồm có các báo cáo sau:

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ ( Theo Mẫu B 01a – DN);

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ ( Theo Mẫu B 02a – DN);

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ ( Theo Mẫu B 03a – DN);

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu B 09a – DN);

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, bao gồm:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu B 01b – DN);

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu B 02b – DN);

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu B 03b – DN);

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu B 09a – DN);

Tại Điểm 3, Mục I, Phần Thứ ba của Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của bộ tài chính quy định về Hệ thống báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm:

Báo cáo bắt buộc:

Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN;

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN;

Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN;

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F01- DNN;

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số B01 – DNN/HTX

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN

Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN/HTX

Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Việc làm báo cáo tài chính có ý nghĩa nhất định đối với các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác được thể hiện như sau:

Báo cáo tài chính là một bảng tổng hợp một cách chi tiết, cụ thể về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Cung cấp những thông tin về tình hình kinh tế, tài chính để từ đó đưa ra những đánh giá về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong năm tài khóa (xem thêm năm tài khóa là gì?).

Giúp kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng giúp đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Để xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Giúp nhà nước trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách hay nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài; nắm rõ tình hình kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời cũng là căn cứ để nhà nước hiểu hơn về tình hình phát triển kinh tế để từ đó đưa ra các chính sách, phương án phù hợp để phát triển nền kinh tế của nước nhà.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính?

Hiện nay việc thuê làm báo cáo tài chính cuối năm là một phương thức được khá nhiều doanh nghiệp lựa chọn, lợi ích của dịch vụ này là gì?

Nhằm giảm thiểu chi phí đối với các doanh nghiệp mới thành lập, do số lượng các nghiệp vụ chứa nhiều, báo cáo tài chính không phát sinh nhiều vấn đề nên các chủ doanh nghiệp thường chọn giải pháp tự mình kê khai thuế tài chính hoặc thuê các kế toán ít kinh nghiệm với chi phí thấp nhất để phục vụ công việc kê khai thuế, làm sổ sách kế toán.

Nhưng, hãy thử một phép toán đơn giản sau đây, sử dụng một nhân viên kế toán thuế để đảm nhiệm công việc làm báo cáo tài chính của công ty nhỏ với mức chi phí nhân công hàng tháng tối thiểu 4 -5 triệu đồng, như vậy một năm doanh nghiệp chi khoảng 50-60 triệu đồng cho một nhân viên kế toán. Trong khi nếu sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm thì chi phí bỏ ra sẽ ít hơn nhiều.

Cũng vì sử dụng người có ít kinh nghiệm nên thường thì vào cuối năm tài chính các doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được khâu kê khai thuế, còn hệ thống sổ sách và làm báo cáo tài chính cuối năm chưa được làm kịp đúng thời hạn hoặc có làm nhưng cũng chưa hoàn thiện được hồ sơ, chứng từ kèm theo cho đúng và phù hợp với Luật thuế hiện hành. Đây là một điều rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp khi bị kiểm tra, thanh tra, quyết toán thuế…

Hơn nữa nếu doanh nghiệp thuê một kế toán tổng hợp hay kế toán trưởng giỏi để giải quyết các công việc như làm báo cáo tài chính, kê khai thuế tài chính, thiết lập sổ sách, chứng từ,… thì chi phí để trả lương cho một kế toán như vậy sẽ không hề nhỏ và chưa kể những vấn đề khác phát sinh.

Trong một báo cáo tài chính, cần phải đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, đảm bảo đủ nội dung để việc làm báo cáo tài chính mang lại hiệu quả tốt nhất, có ý nghĩa đối với công ty. Những thông tin liên quan bao gồm:

Cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề tài chính, hay nói cách khác là vấn đề về tài sản sau một khoảng thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin về nợ và vốn của chủ sở hữu.

Lãi lỗ sau khi phân chia kết quả kinh doanh.

Thuế và các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước.

Tất cả những khó khăn hay khúc mắc của quý khách khi làm Báo cáo tài chính đều sẽ được giải quyết gọn ghẽ khi sử dụng Dịch vụ làm Báo cáo tài chính cuối năm của chúng tôi.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi

Khi sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi Quý Khách hàng sẽ:

Không phải lo lắng về Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì, bởi hồ sơ sổ sách sẽ được lập và hoàn thiện bởi những kế toán trưởng có chuyên môn, kinh nghiệm.

Được cung cấp dịch vụ dựa trên bộ hồ sơ bám sát với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo tính chắc chắn khi thanh kiểm tra; Có thể theo dõi tiến độ công việc, xem trực tuyến các báo cáo đầu ra thông qua một tài khoản được cung cấp.

Sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm với chi phí bỏ ra thấp nhưng đem lại hiệu quả công việc cao.

Giải quyết các vấn đề khi chứng từ sai, hỏng, không hợp lệ, không đúng luật, tập hợp chi phí không đúng, chi phí không đủ cơ sở bảo vệ…

Hướng dẫn các thủ tục để được ưu đãi về thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Đảm bảo chính xác trong các vấn đề về nhân sự, tiền lương, bảo hiểm cho người lao động.

Đồng thời trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý công ty các nội nội dung và vấn đề liên quan đến kế toán, luật thuế và hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh.

Thông báo cho doanh nghiệp các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, công nợ, chi phí các loại….

Tư vấn các chính sách, văn bản về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doanh nghiệp nắm bắt.

Chỉ ra cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng trong các vấn đề về kế tóan tài chính năm qua và đưa ra các giải pháp khắc phục cũng như điều chỉnh báo cáo tài chính các năm trước khi phát hiện sai sót.

Chốt số liệu, làm báo cáo tài chính hoàn chỉnh và nộp cho cơ quan thế theo đúng thời gian nộp báo cáo tài chính được quy định.

In các loại sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ.

Gói dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi

Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ;

Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;

Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…

Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;

Tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh;

Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên tưởng đến kết quả thực hiện;

In báo cáo tài chính, các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm theo quy định;

Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình lập báo cáo tài chính như: cách làm báo cáo quý hay công khai báo cáo tài chính…

Quy trình làm báo cáo tài chính của chúng tôi

Gói dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm bao gồm những nội dung gì? Quy trình làm báo cáo tài chính.

Bước 1: Phân tích hồ sơ kế toán

Những giấy tờ, hồ sơ cần thiết để làm Báo cáo tài chính bao gồm:

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng hàng quý: Mục đích căn cứ vào tờ khai thuế Giá trị gia tăng của 4 quý trong năm để khi doanh nghiệp hạch toán đủ toàn bộ hóa đơn đầu ra, đầu vào của từng quý. Nếu doanh nghiệp cân đối luôn hàng tháng thì bạn chỉ việc hạch toán đầy đủ hóa đơn phát sinh trong quý đó.

dịch vụ báo cáo tài chính

dịch vụ báo cáo tài chính

Hóa đơn đầu vào: Doanh nghiệp sắp xếp hóa đơn đầu vào tăng dần theo thứ tự thời gian và theo bảng kê của tờ khai thuế hàng quý, làm như vậy sẽ kiểm soát được tình hình hóa đơn nhập có đủ số kê khai hay không? Và tránh được hạch toán thừa thiếu so với hóa đơn có thực. Sau khi hạch toán xong lập tờ khai thuế và rà soát bảng kê thuế trên phần mềm so với hóa đơn thực đã sắp xếp.

Hóa đơn đầu ra: Doanh nghiệp cũng sắp xếp đầu ra kẹp theo quý theo trình tự tăng dần . Cũng để dễ kiểm soát lượng hóa đơn bán ra. Khi lập tờ khai thuế đối chiếu lại với hóa đơn gốc xem có sai sót hay thừa thiếu gì không -> điều chỉnh.

Sổ phụ ngân hàng: Sổ phụ ngân hàng là các giao dịch liên quan đến việc: Công ty thanh toán cho nhà cung cấp, Thu tiền của các khách hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, Rút séc….

Sau khi hạch toán xong phần ngân hàng bạn cần đối chiếu các nội dung trên báo cáo gồm:

Số dư tài khoản ngân hàng cuối hàng tháng, quý, năm đã khớp với sổ phụ hay chưa

Vào báo cáo/báo cáo công nợ phải thu/kiểm tra công nợ phải thu cho từng khách hàng cụ thể Vì sau khi hạch toán ngân hàng thì công nợ sẽ được đối trừ.

Vào báo cáo/Công nợ phải trả/Kiểm tra lại công nợ phải trả đối với các nhà cung cấp có đúng hay không

Chứng từ nộp tiền thuế gồm: Thuế môn bài , thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

Sau khi khảo sát hồ sơ tại doanh nghiệp, chúng tôi sẽ gửi danh mục báo cáo tài chính bao gồm những gì, công việc cần thực hiện cụ thể và báo giá dịch vụ làm báo cáo tài chính đến Quý khách hàng

Bước 2. Sắp xếp chứng từ kế toán

Để thực hiện nghiệp vụ ghi sổ theo trình tự thời gian, kế toán cần phải sắp xếp chứng từ kế toán theo thứ tự thời gian, Chứng từ được lưu trữ theo tháng hoặc quý để dễ kiểm soát hơn (tham khảo câu trả lời In sổ sách kế toán theo tháng hay theo năm?).

Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào…), thực hiện điều chỉnh kịp thời nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn giả, hóa đơn khống hay lỗi do kê khai sai sót.

Bước 3. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Trên cơ sở chứng từ đã được sắp xếp, phân loại logic, kế toán tiến hành mở sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như : Nhập phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ…

Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách (sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ…) và làm Báo cáo tài chính.

Hoàn thiện chứng từ cần thiết: Phiếu thu – chi, phiếu nhập – xuất… Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện các chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Bước 4. Phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý

Phân bổ chi phí trả trước, phân bổ khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ….

Bước 5. Soát xét tổng hợp theo từng nhóm tài khoản

Sau khi hạch toán và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, kế toán tiến hành soát xét lại các nghiệp vụ phát sinh. Có nhiều cách soát xét, tuy nhiên phương pháp phân nhóm tài khoản được soát xét kỹ càng, dễ phát hiện sai lệch nhất.

Bước   6. Các bút toán tổng hợp và kết chuyển

Sau khi soát xét toàn bộ các nghiệp vụ chi tiết và các bước theo bước 4 xong thì kế toán tiến hành thực hiện kiểm tra các bút toán điều chỉnh sai sót phát hiện, bút toán điều chỉnh đầu năm, bút toán điều chỉnh khi chuyển đổi chế độ kế toán như việc kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lãi lỗ đảm bảo các tài khoản đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ

Bước 7. Lập báo cáo tài chính

Lập Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành

Lập quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân.

Các báo cáo trên được lập trên phần mềm của cơ quan thuế yêu cầu bản mới nhất.

Sau khi lập xong Báo cáo tài chính và các Báo cáo quyết toán thì tiến hành kết xuất ra excel để lưu tại máy, kết xuất file để nộp cơ quan thuế theo quy trình về cách lập báo cáo tài chínhquy định nộp báo cáo tài chính mới nhất áp dụng.

Pháp luật hiện nay vẫn chưa có điều khoản nào trong quy định nộp báo cáo tài chính, không quy định rõ ràng về thời gian nộp báo cáo tài chính hay nộp báo cáo tài chính gồm những gì, nhưng từ những quy định khác có liên quan mà chúng ta tự hiểu được (xem chi tiết Báo cáo tài chính 2017 gồm những gì?Báo cáo tài chính 2018 gồm những gì? tại đây).

Như ở khoản 6 Điều 5 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp có quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, pháp luật cũng có quy định về việc cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp (xem thêm Báo cáo tài chính năm 2016 cần nộp những gì?).

Tại Điều 80 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ thì nơi nhận báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp là cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê; thời hạn doanh nghiệp phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Vậy thông qua 7 bước, một kế toán có thể hình dung được công việc của một kế toán Doanh nghiệp từ khâu hạch toán chi tiết đến ra báo cáo tài chính cuối năm, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước Ban lãnh đạo cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước các cơ quan quản lý nhà nước.

Dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Quý khách đang muốn phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư… và cần đến một nguồn vốn ổn định. Có thể nói Ngân hàng chính là nơi an toàn cung cấp cho Doanh nghiệp về vốn kinh doanh. Nhưng để có được sự chấp thuận từ phía Ngân hàng cũng không phải là vấn đề dễ dàng.

Rất nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ khi muốn vay vốn ngân hàng thì nộp báo cáo tài chính gồm những gì, còn gặp khó khăn trong việc trình bày; và thể hiện khả năng kinh doanh của mình thông qua các Báo cáo tài chính chưa thật sự thuyết phục, đây thực sự là điểm yếu trong báo cáo tài chính của công ty tnhh nhỏ do được lập bởi những kế toán thiếu kinh nghiệm.

Nhằm đáp ứng và hỗ trợ cho các Doanh nghiệp; trong vấn đề làm sao để Ngân hàng có thể nắm bắt được tình hình tài chính của Doanh nghiệp; xem xét tới khả năng trả nợ để cân nhắc cho vay.

Dịch vụ hướng dẫn làm báo cáo tài chính vay vốn Ngân hàng sẽ giúp quý Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm. Dựa trên các chỉ tiêu tài chính; mà Ngân hàng sẽ xem xét đối với Doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ giàu kinh nghiệm; sẽ hoàn thiện trong thời gian nhanh và ngắn nhất.

Lợi ích khi Doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ:

Tiết kiệm chi phí một cách tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mau chóng thuyết phục được phía Ngân hàng

Hoàn thiện trọn bộ hồ sơ báo cáo tài chính để có thể vay vốn trong thời gian nhanh nhất theo đúng quy định về báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn với đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Nội dung dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng:

Căn cứ vào hồ sơ yêu cầu từ phía bên cho vay vốn để có kế hoạch hoàn thiện hồ sơ.

Thu thập thông tin từ các báo cáo thuế và báo cáo nội bộ để cung cấp Báo cáo tài chính ngân hàng hợp lý.

Làm kế hoạch vay vốn, kế hoạch kinh doanh theo khoản vay được yêu cầu.

Thu thập và cung cấp hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của bên cho vay.

Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về nhu cầu vay vốn

Hoàn thiện chi tiết nội dung của bản báo cáo, đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cả Doanh Nghiệp và phía Ngân Hàng

Dịch vụ tư vấn kế toán tài chính

Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán thuế tại đơn vị trong quá trình kê khai đến khi quyết toán thuế tại đơn vị như:

Tư vấn cách quản lý sắp xếp hóa đơn chứng từ.

Tư vấn về thuế Giá trị gia tăng: từ việc cách kê khai, điều chỉnh các sai sót trong quá trình kê khai thuế, lập biên bản giải trình trong quá trình kê khai sai sót và tư vấn sự ảnh hưởng của việc kê khai thuế lên báo cáo tài chính cuối năm. (Tham khảo: dịch vụ sổ sách kế toán)

Tư vấn về thuế Thu nhập cá nhân: xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân như đăng ký mã số thuế, cân đối chi phí lương, các báo cáo liên quan đến thuế thu nhập cá nhân như báo cáo thuế thu nhập cá nhân tháng, quý, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Tư vấn về thuế Thu nhập doanh nghiệp: Cân đối doanh thu, chi phí, đảm bảo tính hợp lý, hạn chế tối đa việc gạt bỏ chi phí hợp lý, tránh rủi ro nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau này.

Tư vấn hệ thống sổ sách: tư vấn quản lý sổ sách chứng từ hàng năm, tư vấn cần in đầy đủ sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, mở các loại sổ cần thiết phục vụ cho công việc quyết toán thuế.

Tư vấn báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính theo quyết định 15 và theo quyết định 48 và sử dụng tài khoản kế toán phù hợp với từng chế độ kế toán. Tư vấn chính xác về báo cáo tài chính.

Ngoài ra chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp các hồ sơ thủ tục vay vốn ngân hàng nhanh nhất

Tư vấn về luật thuế: Với sự thay đổi nhanh chóng của luật thuế, chúng tôi luôn cập nhật mọi thông tin mới nhất phục vụ cho doanh nghiệp của quý khách.

Tư vấn cách soạn thảo hợp đồng chặt chẽ, các giao dịch khác, xử lý chứng từ để tránh vi phạm pháp luật thuế.

Tư vấn về mảng kế toán nội bộ của đơn vị.

Dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn thuế online

Sử dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhất trên thế giới kết hợp Internet để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và tư vấn cho khách hàng.

Cầm tay chỉ việc đối với những nội dung tư vấn phức tạp như cài đặt phần mềm kế toán, hạch toán kế toán vào các phần mềm kế toán, kiểm tra hệ thống kế toán …

Hướng dẫn chi tiết cách làm bctc cuối năm dành cho những cá nhân hay doanh nghiệp muốn học cách làm báo cáo tài chính.

Khách hàng có thể được tự chọn nhân viên tư vấn yêu thích.

Dịch vụ làm báo cáo thuế

Dịch vụ làm báo cáo thuế chúng tôi cung cấp gồm những nội dung sau:

Công việc kê khai – báo cáo thuế hàng tháng.

Thực hiện các công việc ban đầu của kế toán thuế.

Đóng thuế môn bài.

Tiến hành làm thủ tục đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn.

Đăng ký mã số thuế cá nhân cho toàn bộ nhân viên của Công ty.

Hàng tháng chúng tôi đến doanh nghiệp nhận hóa đơn, chứng từ ( chứng từ gốc hoặc chứng từ phô tô).

Tư vấn hóa đơn, chứng từ bán ra, mua vào.

Lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng hàng tháng trên Phần mềm HTKK mới nhất.

Rà soát lại hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế  doanh nghiệp đã nộp để kịp thời bổ sung, điều chỉnh.

Cân đối  thuế Giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra và thông báo cho doanh nghiệp biết để có phương án nộp thuế.

Nộp tờ khai thuế tại cục thuế hay chi cục thuế quản lý doanh nghiệp. Hoặc làm  thủ tục đăng ký và nộp tờ khai thuế qua mạng cho quý khách hàng.

Cân đối chi phí hợp lý. Hàng tháng dựa vào hóa đơn bán ra cân đối doanh thu và để có kế hoạch cân đối chi phí khi cần.

Công việc kê khai – báo cáo thuế hàng quý

Kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.

Kê khai thuế Thu nhập cá nhân tạm tính quý, nộp thuế Thu nhập cá nhân.

Làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Công việc kê khai – báo cáo thuế cuối năm

Báo cáo tài chính năm bao gồm (Bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính).

Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm.

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm.

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ và nhận làm báo cáo tài chính tại nhà.

Hy vọng bài viết hữu ích trên đây sẽ giúp Quý Khách hàng hiểu và nắm được các quy định của pháp luật về nội dung và ý nghĩa của việc lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính của công ty xây dựng.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Nếu còn bất kỳ thắc mắc về dịch vụ báo cáo tài chính hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Rong Ba, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ email hoạc điện thoại để được hỗ trợ tốt nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775