Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài là gì

Đầu tư nước ngoài là việc đầu tư vốn dưới hình thức tiền mặt hoặc tài sản của nhà đầu tư không có quốc tịch Việt nam để thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định và tại một, một số địa điểm cụ thể, dưới hình thức đầu tư nhất định.

Đầu tư là việc một hoặc nhiều cá nhân tổ chức sử dụng nguồn tiền, đất đai hoặc các tài sản khác có giá trị để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động kinh tế nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Mục đích lợi nhuận là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư hướng đến khi thực hiện hoạt động đầu tư.

Theo Luật đầu tư nước ngoài 2020 chỉ đưa ra khái niệm thế nào là nhà đầu tư nước ngoài, theo đó:

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Về hình thức đầu tư:

Hiện nay pháp luật đầu tư quy định cụ thể về các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất đầu tư theo hình thức thành lập công ty

Thứ hai, đầu tư theo hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp

Thứ ba, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác PPP

Thứ tư, đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC

Mỗi hình thức đầu tư trên đều có những đặc điểm cũng như ưu điểm hạn chế riêng và các nhà đầu tư cần suy xét để lựa chọn cho mình hình thức đầu tư phù hợp nhất.

Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, nhưng căn cứ vào bản chất của hoạt động này, chúng ta có thể giải thích như sau:

Đầu tư nước ngoài được hiểu là việc tổ chức cá nhân trong hoặc ngoài nước tiến hành góp vốn việc đầu tư vào Việt Nam và có tỉ lệ vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài.

Những điều gì cần lưu ý về khái niệm đầu tư nước ngoài này?

Tùy từng bối cảnh mà chúng ta có cách giải thích khác nhau. Định nghĩa trên đây được đưa ra trong bối cảnh hành nghề tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài.

Thực ra, đây là khái niệm để giải thích ĐTNN là gì, nhưng không hẳn là một quy định có giá trị về mặt pháp lý.

Do đó, chúng ta chỉ nên tìm hiểu để có một cách tiếp cận phù hợp nhằm phục vụ cho việc hành nghề tư vấn đầu tư tại Việt nam.

Thông qua khái niệm, chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhận thấy một số yếu tố cần phải làm rõ trong quá trình làm việc với khách hàng, cũng như quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn ĐTNN. Cụ thể:

Yếu tố đầu tiên cần xác định là yếu tố về Quốc tịch: Quốc tịch của nhà ĐTNN là điều đầu tiên mà bất kì Luật sư, chuyên viên tư vấn ĐTNN nào cũng cần biết để từ đó, xác định được Hiệp định tự do thương mại sẽ được sử dụng và điều chỉnh, hay văn kiện liên Chính phủ cần áp dụng. Không phải nhà đầu tư đến từ mọi Quốc Gia đều có quyền ngang nhau khi đầu tư vào Việt Nam.

Qua kinh nghiệm tư vấn ĐTNN trong nhiều năm, chúng tôi thấy rằng, có sự khác nhau trong các đối xử của Chính Phủ Việt nam đối với nhà ĐTNN đến từ Quốc gia thành viên WTO và Quốc gia không phải là thành viên WTO.

Sự phân biệt này không được quy định thành một chính sách hay quy định pháp luật thực định, nhưng thể hiện rất rõ khi giải trình về đáp ứng điều kiện đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn ĐTNN.

Yếu tố thứ hai cần xác định, là hoạt động sản xuất kinh doanh nào mà nhà đầu tư có kế hoạch thực hiện. Bởi như đề cập trong một số bài viết tại website này, chúng tôi nhấn mạnh nhiều đến một số lĩnh vực ngành nghề bị cấm đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN.

Do đó, đối với Luật sư, chuyên viên tư vấn ĐTNN, thì kĩ năng thiết yếu là phải thu thập được nhu cầu và nguyện vọng của nhà ĐTNN để kinh doanh trong lĩnh vực nào.

Yếu tố thứ ba: là về vốn đầu tư. Vốn đầu tư liên quan đến việc giải trình về quy mô đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư cũng như tính khả thi của dự án ĐTNN tại Việt nam.

Yếu tố thứ tư: là hình thức đầu tư. Theo quy định của Luật đầu tư 2014, có các hình thức đầu tư như: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

Trong quá trình tìm hiểu ĐTNN là gì, Luật sư tư vấn ĐTNN cần xác định một cách chắc chắn hình thức đầu tư để tìm ra được các quy định pháp luật liên quan về điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư.

Ví dụ: đối với các hình thức đầu tư trực tiếp như thành lập doanh nghiệp 100% vốn ĐTNN thì cần tra cứu quy định tại Luật đầu tư 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên, nếu là hình thức đầu tư thông qua mua bán sáp nhập doanh nghiệp thì có thể phải tìm hiểu thêm quy định tại Luật đầu tư, Luật chứng khoán, Luật cạnh tranh ……

đầu tư nước ngoài là gì

đầu tư nước ngoài là gì

Trong quá trình tìm hiểu thuật ngữ ĐTNN là gì, chúng tôi bắt gặp nhiều khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài như một cách giải thích thay thế. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ là một trong số các thức ĐTNN vào Việt nam mà thôi.

Khái niệm đầu tư nước ngoài là gì trong lĩnh vực kinh tế.

Đầu tư nước ngoài là hoạt động được đề cập nhiều tại Việt nam, kể cả trong lĩnh vực kinh tế và trong lĩnh vực pháp lý, nhưng lại chưa có một định nghĩa cụ thể nào được thưa nhận.

Các Luật sư, chuyên viên tư vấn cần hiểu chính xác khái niệm này như thế nào? Và dưới góc độ kinh tế, ĐTNN là gì?

Theo chúng tôi, ĐTNN là sự dịch chuyển của dòng vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản từ một Quốc gia này sang Quốc Gia khác nhằm gia nhập thị trường và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tính sinh lợi.

Điểm cần lưu ý về mặt kinh tế, đó là khái niệm ĐTNN gắn liền với yếu tố dịch chuyển dòng vốn. Điều đó có ý nghĩa rằng, bản thân nguồn vốn đó đã được sinh ra và xác lập tại một Quốc Gia cụ thể, nhưng sau đó được dịch chuyển sang Quốc gia khác.

Do vậy, những vấn đề cần lưu tâm ở đây là các vấn đề về tỷ giá hối đoái, về việc rút vốn ra khỏi một quốc gia và bơm vốn vào thị trường một quốc gia khác, cũng như khả năng hồi vốn về nơi xuất phát.

Như vậy, khi đi trả lời câu hỏi, đầu tư nước ngoài là gì, chúng ta có thêm những thông tin hữu ích để phục vụ trực tiếp cho các công việc của một Luật sư tư vấn.

Bên cạnh đó, các chuyên viên pháp chế, cán bộ làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có đầy đủ kiến thức hơn để phục vụ cho hoạt động tại doanh nghiệp mình.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Nếu bạn muốn tham gia các khóa học về kĩ năng hành nghề Luật sư trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, hoặc sử dụng các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo số Hotline để được hỗ trợ.

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035