Các loại giấy phép

Chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Hiện nay, việc sở hữu chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước là vô cùng quan trọng đối với những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Là một loại chứng chỉ cần thiết đối với các cá nhân bên cạnh trình độ chuyên môn, vậy chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước hiện nay được pháp luật quy định như thế nào?

Với khả năng của chúng tôi trong bài viết dưới đây Tư Vấn Luật sẽ tư vấn cho quý khách hàng về chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước.

Mong rằng bài viết sẽ là một kênh thông tin tham khảo hữu ích cho quý khách hàng quan tâm.

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Hạng I: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Được làm chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

Hạng II: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

Hạng III: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, cấp IV cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề.

Các lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng

Khảo sát xây dựng công trình cấp thoát nước, gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.

Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện; thiết kế thông gió – cấp nhiệt; thiết kế hạ tầng kỹ thuật công trình.

Giám sát thi công xây dựng công trình cấp thóa tnước gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ công trình.

Kiểm định xây dựng công trình cấp, thoát nước.

Định giá xây dựng công trình cấp, thoát nước.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp, thoát nước.

Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Điều kiện để được cấp chứng chỉ chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước bao gồm:

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;

Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước theo mẫu.

Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng).

Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm được đơn vị hội viên của Hiệp hội đang quản lý trực tiếp xác nhận về quá trình hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hanh sử dụng) hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD (đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề).

chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai (trừ trường họp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng).

Trình tự, thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Cá nhân được tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khi:

Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định;

Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) thì nộp đơn theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính Chứng minh thư nhân dwn/Căn cước công dân và 02 ảnh màu cỡ 4×6 có nền màu trắng.

Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.

Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch hoặc đề nghị cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước ở các lần sát hạch tiếp theo.

Khi tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tuân thủ các quy định, nội quy của Quy chế sát hạch.

Công nhận kết quả sát hạch:

Kết quả sát hạch đạt yêu cầu của cá nhân được Bộ phận sát hạch tổng hợp, trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước.

Đối với cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, trong thời gian 06 tháng kề từ ngày sát hạch, cá nhân nôp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm theo Phiếu kết quả sát hạch.

Dịch vụ tư vấn về chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước của Tư Vấn Luật

Hiện nay Tư Vấn Luật là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và tư vấn các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước.

Chúng tôi tư vấn về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện tư vấn trên nhiều lĩnh vực và tư vấn về thủ tục cấp phép các chứng chỉ khác nhau cho hàng trăm đơn vị. Luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí thấp nhất hiện nay.

Quý khách hàng lựa chọn đơn vị chúng tôi vì:

Không am hiểu các điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước. Đang lo lắng liệu mình có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hay không.

Không biết nơi cấp các loại chứng chỉ năng lực xây dựng tại địa phương mình đang tham gia hoạt động xây dựng.

Được tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và các tài liệu khác.

Đảm bảo hồ sơ của quý khách hàng được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí. Khi được tư vấn sẽ không phải lo lắng vấn đề thiếu hồ sơ khi đi xin cấp các chứng chỉ về quản lý xây dựng.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, và uy tín hàng đầu.

Đảm bảo cho quý khách hàng hướng tới thứ hạng cao nhất và luôn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng.

Tư Vấn Luật là địa chỉ tư vấn dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý xây dựng. Chúng tôi luôn cam kết thời gian, thủ tục làm các loại chứng chỉ nhanh gọn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp quý khách hàng giải đáp tất cả các thắc mắc, những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775