Doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vốn được biết đến như một bản “khai sinh” của doanh nghiệp, là bước nền móng đầu tiên cho công trình sự nghiệp của một nhà kinh doanh.

Tuy nhiên, quý khách đang bị mất giấy đăng ký kinh doanh hoặc sơ ý làm giấy đăng ký kinh doanh bị cháy, hỏng.

Quý khách đang lo lắng liệu việc kinh doanh của mình có bị ảnh hưởng gì không? Quý khách muốn được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không biết thủ tục?

Hãy để Luật Rong Ba hỗ trợ quý khách.

Với sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất, hợp pháp nhất.

Khái quát chung về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 “ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp”.

Như vậy, có thể thấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được xem như là “giấy khai sinh” của doanh nghiệp, ghi nhận các thông tin cơ bản của doanh nghiệp và là căn cứ để xác lập tư cách pháp lý, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm các yếu tố sau:

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Vốn điều lệ;

Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.”

Như vậy, doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí trong các trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng (cháy, rách, nát) hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014, khi chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần doanh nghiệp cũng được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục cấp lại mang tính đặc biệt vì chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và đã được quy định cụ thể trong các thủ tục chuyển đổi hình thức công ty.

Tóm lại, cần tiến hành xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp ở trong trường hợp sau;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định

Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác.

Thủ tục cấp lại iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh của Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp Giấy đề nghị cấp lại

Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Xem xét

Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Chủ thể: Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau quá trình xem xét, sẽ có các trường hợp như sau xảy ra:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 3: Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực, không chính xác.

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm, phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp nộp lại hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Với trường hợp 2 và 3, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị hợp lệ

Cần lưu ý:

Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo tới doanh nghiệp yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lệ phí

Lệ phí của việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần theo quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Hiệu lực pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Khi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của những lần trước đó không còn hiệu lực.

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quý khách mất giấy đăng ký kinh doanh mà muốn sử dụng dịch vụ của Luật Rong Ba sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc tiến hành cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có)

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến việc thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775